Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Stötta FN:s miljöarbete som praktikant

Environmental Governance Programme (EGP) är ett globalt program som innefattar två delar – en om miljöledning inom FN-systemet i samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP), och en om mänskliga rättigheter och miljö inom gruvsektorn i utvecklingsländer i samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Som praktikant kommer du stötta arbetet i den förstnämnda delen av EGP och därigenom få en unik inblick i FN-systemets interna miljöarbete. Välkommen med din ansökan!

Om Naturvårdsverket och Internationella enheten

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Internationella enheten på Naturvårdsverket stödjer verksamheten inom det bilaterala och multilaterala miljösamarbetet och internationella utvecklingssamarbeten. I uppdraget ingår att samordna, utveckla samt delta i arbetet. Enheten ansvarar även för internationella besök till myndigheten och löpande omvärldskontakter med Miljödepartementet, Utrikesdepartementet och Sida angående internationellt miljö- och klimatsamarbete – som exempelvis EGP. Internationella enheten är kontaktpunkt för Sida, Arktiska rådet, Barentsrådet, Nordiska Ministerrådet, OECD, UNDP, UNECE, UNEP och WHO.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

Som praktikant blir din huvudsakliga arbetsuppgift att ge stöd till den del av EGP som fokuserar på att arbeta för ett stärkt och mer systematiskt miljöarbete inom FN-systemet i enlighet med FN:s hållbarhetsstrategi för 2020–2030.

Under våren 2022 kommer Internationella enheten arbeta med att stödja implementeringen av FN:s hållbarhetsstrategi främst inom miljöledningssystem och rapportering.Du kommer att arbeta nära program- och projektledare med bl.a. samordning och uppdatering av kommunikations- och utbildningsmaterial. Du kommer även att arbeta med skrivande av årsrapporter för Naturvårdsverketsinternationella samarbeten. Andra arbetsuppgifter så som att föra anteckningar och hålla löpande kontakt med interna och externa parter ingår också i praktiken.

Som praktikant på Naturvårdsverkets Internationella enhet kommer du få utmärkta möjligheter till att utvecklas och lära dig verka vid en statlig myndighet i allmänhet och den nationella miljömyndigheten i synnerhet. Du kommer få god insikt i FN-systemets interna miljöarbete och vilka ramverk som de styrs av, samt få god kännedom om hur FN arbetar med implementeringen av ramverk samt hur Sverige jobbar med att stötta FN-systemet i detta arbete.

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med en inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

  • Att du studerar statsvetenskap, kommunikation, miljövetenskap, miljömanagement eller liknande
  • Utmärkta kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift
  • Erfarenhet av att samverka med deltagare i flera länder
  • Stort intresse för miljöfrågor och internationellt samarbete
  • För rollen tror vi också att det är viktigt att du är initiativtagande, kommunikativ och nyfiken

Villkor

Praktikperiod: Våren 2022, praktik under en halv termin (15 hp) är att föredra, men önskemål om annan omfattning kan anges i din ansökan. Det är önskat att du börjar i mars men är det inte möjligt så ser vi över alternativ.
Placering: Arbetet kan helt eller delvis utföras på distans. Om du befinner dig i Stockholm är du välkommen till Naturvårdsverkets kontor. Resor inom Sverige kan bli aktuella.
Handledning: Du handleds av en av Naturvårdsverkets handläggare
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!