Om Sustainergies

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På så vis bidrar vi till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor. Vi genomför tävlingar, förmedlar studentuppdrag och praktikplatser, leder workshops och utformar projekt i nära samarbete med akademin samt företag och organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Våra deltagare får erfarenheter av verkligt hållbarhetsarbete som exempelvis kan omfatta miljöinnovationer, hållbar affärsutveckling, miljöledning, klimatrapportering, mänskliga rättigheter, leverantörsuppföljningar, mångfalds- och jämställdhetsarbete, förändringsarbete, utbildning etc. Sustainergies drivs som en ideell organisation och verksamheten finns i hela Sverige.

Läs mer om Sustainergies historia

Kontakta oss

Post- och besöksadress:
Sustainergies – Fack 29
Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57c
113 56 Stockholm

Stärk och utveckla din organisations hållbarhetsarbete i samarbete med studenter

Vi kan hjälpa partners i alla branscher och sektorer att skapa framgångsrika projekt och innovativa lösningar tillsammans med Sveriges mest engagerade studenter.

Mer om att samarbeta med oss

Våra medarbetare

Sustainergies verksamhet drivs av ett stort team med fantastiska studentprojektledare, praktikanter, anställda och förtroendevalda som du hittar nedan. Vill du också engagera dig?

 • Ellinor Thor
  Projektledare, Sustainergies Academy - Malmö/Lund
 • Alice Green
  Projektledare, Sustainergies Academy - Malmö/Lund
 • Annie Berg
  Projektledare, Sustainergies Academy - Umeå
 • Jessica Pettersson
  Projektledare, Sustainergies Academy - Umeå
 • Cornelia Lindgren
  Projetkledare, Sustainergies Academy - Göteborg
 • Ebba Nyström
  Projektledare, Sustainergies Academy - Göteborg
 • Isabelle Olsson
  Projektledare, Sustainergies Academy - Linköping/Norrköping
 • Oscar Malmström
  Projektledare, Sustainergies Academy - Linköping/Norrköping
 • Elin Annetorp
  Projektledare, Sustainergies Academy - Stockholm
 • Emy Jensen Cartolano
  Projektledare, Sustainergies Academy - Stockholm
 • Vincent Edberg
  Projektledare, Sustainergies Academy - Stockholm
 • Alicia Hernqvist
  Projektledare, Sustainergies Academy - Stockholm
 • Jonna Halonen
  Projektledarcoach, Sustainergies Academy
 • Emelie Lundqvist
  Projektledarcoach, Sustainergies Academy

Styrelse

Valberedning

 • Adam Engström
  Projektledare Academy Stockholm
 • Alex Weibull
  Projektledare Academy Linköping
 • Alexandra Kenne
  Sustainergies Cup 2010
 • Alice Ahlinder
  Projektledare Academy Skåne
 • Aliisa Uotila
  Projektledare Academy Umeå
 • Amanda Borneke
  Projektledare Academy Uppsala
 • Amanda Midhamre
  Hållbarhetscoacher Sparbankerna 2017-2018
 • Amy Feng
  Projektledare Academy Linköping
 • Angelica Jörnling
  Academy Uppsala HT16
 • Anna Bergkvist
  Styrelseledamot 2013
 • Anna Lanevi
  Academy Skåne HT16
 • Anna Norrman
  Projektledare
 • Anna Sporre
  Hållbart Mentorskap 2011, Valberedning 2012
 • Anna-Cecilia Lundström
  Projektledare Academy Linköping
 • Anna-Sara Leone
  Academy Stockholm VT16
 • Annelie Nilsson
  Engagemangsansvarig 2017-2018
 • Annika Holdar
  Ekonomiansvarig