Om Sustainergies

Sustainergies rustar och rekryterar hållbarhetstalang, vilket vi alltid gör i nära samarbete med näringsliv, akademi och offentlig sektor. På så vis bidrar vi till stärka kompetens och förmåga att driva praktiskt hållbarhetsarbete och därmed förse Sverige med nyckelkomponenter för en hållbar omställning och uppfyllelsen av de globala målen. Det gör oss till en talangfabrik för hållbarhet!

Vi kombinerar samverkansprojekt så som workshops, tävlingar och andra aktiviteter med effektiv matchning i rekryteringar för studentuppdrag, heltidstjänster, praktikplatser och konsultuppdrag. På så vis kan du alltid hitta rätt kompetens eller nya möjligheter tillsammans med oss!

Våra deltagare får erfarenheter av verkligt hållbarhetsarbete som exempelvis kan omfatta miljöinnovationer, hållbar affärsutveckling, miljöledning, klimatrapportering, mänskliga rättigheter, leverantörsuppföljningar, mångfalds- och jämställdhetsarbete, förändringsarbete, utbildning etc. Sustainergies drivs som en ideell organisation och verksamheten finns i hela Sverige.