Om Sustainergies

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På så vis bidrar vi till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor. Vi genomför tävlingar, förmedlar studentuppdrag och praktikplatser, leder workshops och utformar projekt i nära samarbete med akademin samt företag och organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Våra deltagare får erfarenheter av verkligt hållbarhetsarbete som exempelvis kan omfatta miljöinnovationer, hållbar affärsutveckling, miljöledning, klimatrapportering, mänskliga rättigheter, leverantörsuppföljningar, mångfalds- och jämställdhetsarbete, förändringsarbete, utbildning etc. Sustainergies drivs som en ideell organisation och verksamheten finns i hela Sverige.

Läs mer om Sustainergies historia

Kontakta oss

Post- och besöksadress:
Sustainergies – Fack 29
Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57c
113 56 Stockholm

Stärk och utveckla din organisations hållbarhetsarbete i samarbete med studenter

Vi kan hjälpa partners i alla branscher och sektorer att skapa framgångsrika projekt och innovativa lösningar tillsammans med Sveriges mest engagerade studenter.

Mer om att samarbeta med oss

Våra medarbetare

Sustainergies verksamhet drivs av ett stort team med fantastiska studentprojektledare, praktikanter, anställda och förtroendevalda som du hittar nedan. Vill du också engagera dig?

 • Ellen Lycke
  Projektledare Academy Lund/Malmö
 • Johanna Bruhn
  Projektledare Academy Göteborg
 • Elin Treutiger
  Projektledare Academy Göteborg
 • Emil Nordgren
  Projektledare Academy Linköping/Norrköping
 • Oliwer Schultz
  Projektledare Academy Linköping/Norrköping
 • Emil Marklund
  Projektledare Academy Stockholm
 • Emilia Nygård
  Projektledare Academy Stockholm
 • Gustav Olsson
  Projektledare Academy Umeå
 • Kajsa Högberg
  Projektledare Academy Umeå
 • Astrid Henningsson
  Projektledare Academy Örebro
 • Beatrice Fritz
  Projektledare Academy Örebro
 • Russel Alido
  Projektledare Academy Lund/Malmö

Styrelse

Valberedning

 • Adam Engström
  Projektledare Academy Stockholm
 • Alex Weibull
  Projektledare Academy Linköping
 • Alexandra Kenne
  Sustainergies Cup 2010
 • Alice Ahlinder
  Projektledare Academy Skåne
 • Aliisa Uotila
  Projektledare Academy Umeå
 • Amanda Borneke
  Projektledare Academy Uppsala
 • Amanda Midhamre
  Hållbarhetscoacher Sparbankerna 2017-2018