Om Sustainergies

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På så vis bidrar vi till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor. Vi genomför tävlingar, förmedlar studentuppdrag och praktikplatser, leder workshops och utformar projekt i nära samarbete med akademin samt företag och organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Våra deltagare får erfarenheter av verkligt hållbarhetsarbete som exempelvis kan omfatta miljöinnovationer, hållbar affärsutveckling, miljöledning, klimatrapportering, mänskliga rättigheter, leverantörsuppföljningar, mångfalds- och jämställdhetsarbete, förändringsarbete, utbildning etc. Sustainergies drivs som en ideell organisation och verksamheten finns i hela Sverige.

Läs mer om Sustainergies historia

Kontakta oss

Post- och besöksadress:
Sustainergies – Fack 29
Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57c
113 56 Stockholm

Stärk och utveckla din organisations hållbarhetsarbete i samarbete med studenter

Vi kan hjälpa partners i alla branscher och sektorer att skapa framgångsrika projekt och innovativa lösningar tillsammans med Sveriges mest engagerade studenter.

Mer om att samarbeta med oss

Våra medarbetare

Sustainergies verksamhet drivs av ett stort team med fantastiska studentprojektledare, praktikanter, anställda och förtroendevalda som du hittar nedan. Vill du också engagera dig?

 • Jessica Holmqvist
  Projektledare, Sustainergies Academy - Stockholm
 • Josephine Berg
  Projektledare, Sustainergies Academy - Stockholm
 • Salman Rahman
  Projektledare, Sustainergies Academy - Uppsala
 • Emilia Walldin
  Projektledare, Sustainergies Academy - Uppsala
 • Louise Fredin
  Projektledare, Sustainergies Academy - Malmö/Lund
 • Alexandra Larsson
  Projektledare, Sustainergies Academy - Malmö/Lund
 • Gabriel Bredstenslien Johansson
  Projektledare, Sustainergies Academy - Göteborg
 • Elin Forslund
  Projektledare, Sustainergies Academy - Göteborg
 • Malin Andersson
  Projektledare, Sustainergies Academy - Norrköping/Linköping
 • Daniel Samuelsson
  Projektledare, Sustainergies Academy - Norrköping/Linköping
 • Sara Hellström
  Projektledare, Sustainergies Academy - Umeå
 • Mirella Persson
  Projektledare, Sustainergies Academy - Umeå
 • Kajsa Högberg
  Projektledarcoach, Sustainergies Academy
 • Emilia Nygård
  Projektledarcoach, Sustainergies Academy

Styrelse

 • Christina Lindbäck
  Styrelseordförande
 • Filip Goldmann
  Vice styrelseordförande
 • Erik Wottrich
  Styrelseledamot
 • Karin Nyberg
  Styrelseledamot