Om Sustainergies

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På så vis bidrar vi till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor. Vi genomför tävlingar, förmedlar studentuppdrag och praktikplatser, leder workshops och utformar projekt i nära samarbete med akademin samt företag och organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Våra deltagare får erfarenheter av verkligt hållbarhetsarbete som exempelvis kan omfatta miljöinnovationer, hållbar affärsutveckling, miljöledning, klimatrapportering, mänskliga rättigheter, leverantörsuppföljningar, mångfalds- och jämställdhetsarbete, förändringsarbete, utbildning etc. Sustainergies drivs som en ideell organisation och verksamheten finns i hela Sverige.

Läs mer om Sustainergies historia

Kontakta oss

Post- och besöksadress:
Sustainergies – Fack 29
Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57c
113 56 Stockholm

Stärk och utveckla din organisations hållbarhetsarbete i samarbete med studenter

Vi kan hjälpa partners i alla branscher och sektorer att skapa framgångsrika projekt och innovativa lösningar tillsammans med Sveriges mest engagerade studenter.

Mer om att samarbeta med oss

Våra medarbetare

Sustainergies verksamhet drivs av ett stort team med fantastiska studentprojektledare, praktikanter, anställda och förtroendevalda som du hittar nedan. Vill du också engagera dig?

 • Aliisa Uotila
  Projektledare Academy Umeå
 • Desiree Pettersson
  Projektledare Academy Skåne
 • Elice Fällström
  Projektledare Academy Göteborg
 • Emma Sjögren
  Projektledare Academy Skåne
 • Fatema Abdulkadir Hussein
  Projektledare Academy Linköping
 • Felicia Elmström
  Projektledare Academy Örebro
 • Hampus Bergqvist
  Projektledare Academy Göteborg
 • Hanna Sohlman
  Projektledare Academy Umeå
 • Johanna Gulliksen
  Projektledare Hållbarhetscoacher NCH
 • Kristine Ahlborg Delvin
  Projektledare Academy Göteborg
 • Malin Wennerholm
  Projektledare Academy Stockholm
 • Max Hellgren
  Projektledare Academy Linköping
 • Oskar Enocksson
  Projektledare Academy Stockholm
 • Rebecca Westergren
  Projektledare Academy Örebro
 • Sara Sandberg
  Projektledare konferenssamarbeten
 • Sarmad Goria
  Projektledare Academy Linköping

Styrelse

Valberedning

 • Adam Engström
  Projektledare Academy Stockholm
 • Alex Weibull
  Projektledare Academy Linköping
 • Alexandra Kenne
  Sustainergies Cup 2010