Vår integritetspolicy, för din trygghet

När du använder Sustainergies tjänster, t.ex. prenumererar på våra utskick, söker praktik, sommarjobb eller andra uppdrag så anförtror du dina personuppgifter till oss. Vi tar självklart hand om dem på bästa sätt! I den här policyn förklarar vi varför, vilka uppgifter vi lagrar, hur vi använder dessa och hur länge vi sparar dem. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Post- och besöksadress:
Sustainergies – Fack 29
Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57c
113 56 Stockholm

Kontaktuppgifter

Information som vi samlar in

När du registrerar dig för våra nyhetsbrev och inbjudningar eller skickar in en ansökan till oss så kommer vi att spara dina personuppgifter, baserat på det samtycke som du ger oss. Exempelvis kan vi spara ditt namn, e-postadress och uppgifter om dina studier för att ge dig rätt nyheter. För att genomföra en rekryteringsprocess behöver vi oftast mer information om dina erfarenheter, studier och intressen och kan be dig om ditt CV, samt komplettera dessa uppgifter exempelvis vid intervju. Vi försöker alltid begränsa den mängd personuppgifter som vi samlar in och sparar om dig, så att vi bara hanterar det som är nödvändigt för att kunna presentera dig som en bra kandidat. Om du kontaktar oss via email eller telefon kan vi spara de uppgifter du ger oss för att ge dig god service.

Så här använder vi informationen

Informationen som vi samlar in används för att vi ska kunna ge dig de utskick som du anmält intresse för, exempelvis för att ge dig erbjudanden om uppdrag och utvecklingsmöjligheter. Om du har skickat in en ansökan till oss används informationen du gett oss för att genomföra den aktuella rekryteringen och kontakta dig i samband med denna process.

Så här länge sparar vi information

Har du anmält dig själv till våra nyhetsbrev eller utskick kommer din e-post att vara kvar tills du avslutar din prenumeration. Om du har skickat in en ansökan till oss angående ett uppdrag så sparas dina personuppgifter i upp till ett år. Om du har blivit tillsatt i och med en ansökan kan vissa personuppgifter lagras längre tid, för att vi ska kunna genomföra uppföljningar, ge referenser eller leva upp till juridiska krav och bokföringsregler.

Så här delar vi information

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter utan ditt samtycke. I rekryteringsprocesser kan de personuppgifter som ingår i din ansökan komma att delas med den uppdragsgivare som ansökan avser, för att genomföra rekryteringsprocessen eller tillsättningen av det specifika uppdraget. Ingen uppdragsgivare har rätt att använda dessa uppgifter för att lägga till dig i egna maillistor eller motsvarande utan att först be dig om samtycke.

Så här kan du hantera och uppdatera dina personuppgifter

I varje utskick finns det en direktlänk för att du ska kunna ändra, uppdatera eller ta bort dina personuppgifter från våra listor för nyhetsbrev och utskick. Om du tar bort dina uppgifter kommer du inte längre att kunna få våra nyheter och erbjudanden om uppdrag. Personuppgifter som du gett oss i samband med en ansökan till ett uppdrag kan du alltid uppdatera eller ändra genom att kontakta den som ansvarar för det uppdraget. Att helt ta bort dina personuppgifter från en ansökan innebär också att ta tillbaka ansökan och att du därmed drar dig ur rekryteringsprocessen. Om du någon gång har åsikter angående vår hantering av dina personuppgifter så är du alltid välkommen att kontakta oss. Om du av någon anledning inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi inte hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning så kan du alltid kontakta Datainspektionen för rådgivning.

Så här jobbar vi med informationssäkerhet

Vi strävar alltid efter att hantera dina personuppgifter ansvarsfullt och utbildar alla våra medarbetare i korrekt datahantering. Dessutom är vi måna om att alla våra systemleverantörer följer lagar och regler samt använder säkra lösningar för att skydda din information. Vi försöker dessutom alltid hjälpa våra partners och uppdragsgivare som kan ta över ansvaret för dina personuppgifter i samband med rekryteringar att leva upp till samma höga förväntningar som vi ställer på oss själva.

Användning av hemsidan

Vår hemsida använder Google Analytics för att samla anonym information om antal besökare och vilka delar av hemsidan som är mest populära. En cookie är en liten fil som läggs på din dator när du besöker en hemsida. Våra cookies är generellt sett inte kopplade till några personliga uppgifter. Din webbläsare kan ställas in för att blockera cookies, och som besökare får du information och tillgång till inställningar för att hantera cookies. Genom att tillåta ”cookies” hjälper du oss att bli bättre och kunna erbjuda relevant innehåll till dig och andra besökare.

Ändringar

Den här policyn uppdateras kontinuerligt för att återspegla de ändringar som sker i våra rutiner eller för att lagstiftningen har förändrats. Om vi gör viktiga förändringar så kommer vi självklart att meddela dig om detta.

Senast uppdaterat: 2018-06-25

Följ oss där det passar dig

Läs mer om olika sätt att följa oss