Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Praktik inom mark – och fastighetsförvaltning

Naturvårdsverket agerar fastighetsägare och förvaltare för staten, och skyddar värdefull natur genom att köpa mark eller ge ersättning till markägare. De vägleder även andra i hur naturen bör skyddas och hur de skyddade områdena bör förvaltas.  Nu söker de dig som vill göra praktik inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller fastighetsjuridik – där du kommer få lära dig hur en stor statlig fastighetsägare agerar inom markförvaltning. Varmt välkommen med din ansökan!

Om Naturvårdsverket och Fastighetsenheten

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Fastighetsenheten hanterar markersättningsfrågor och företräder staten som fastighetsägare och förvaltare inom skyddade områden. Enheten är kontaktpunkt för Lantmäteriet, Statens Fastighetsverk, Kammarkollegiet och Fortifikationsverket.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

Som praktikant kommer du att få arbeta med flera olika uppgifter. Ditt stora fokus kommer vara att uppdatera och hantera fastighetsinformation kopplat till ett stort systembyte. Du kommer även att få:

  • Arbeta praktiskt med frågor som en stor statlig fastighetsägare hanterar inom markförvaltning
  • Registering och frågor inom fastighetsjuridik.
  • Registrering av information i våra handläggningssystem, tex nyttjanderätter och servitut.
  • Övrigt utredningsarbete inom lantmäteri och fastighetsjuridik.

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med en inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

  • Läst minst ett år av din utbildning inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller fastighetsjuridik
  • Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete
  • Som person är du noggrann, strukturerad och ihärdig

Villkor

Praktikperiod: Start terminsstart januari 2022, praktik under en hel termin (30 hp) är att föredra, men önskemål om annan omfattning kan anges i din ansökan.
Placering: Arbetet kan helt eller delvis utföras på distans. Om du befinner dig i Stockholm eller Östersund är du välkommen till Naturvårdsverkets kontor.
Handledning: Du handleds av en av Naturvårdsverkets handläggare
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!