Studentuppdrag på KRAV

Brinner du för mat och hållbarhet så vet du väl redan att KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för livsmedel? Dessutom är det en spännande arbetsplats med experter inom jordbruksfrågor, kommunikation, livsmedel, påverkansarbete, certifiering etc. KRAV välkomnar gärna studenter i arbetet för att bidra till en ekologisk och hållbar livsmedelskedja!

Om KRAV

KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djurvälfärd, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAVs uppdrag är att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlätta för aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 27 medlemsföretag och organisationer.

Det här gör KRAV:

  • Utvecklar regler för KRAV-certifierad produktion

  • Sprider information om, och marknadsför KRAV-märkt mat

  • Skapar opinion och deltar i debatten

  • Samarbetar både nationellt internationellt med liknande organisationer

  • Utbildar KRAV-certifierade organisationer och företag

VD, Anita Falkenek

Att låta studenter göra praktik på KRAV ger input till vår verksamhet på flera sätt. Dels kan studenternas syn på sakfrågorna ge oss nya perspektiv och lösningar som vi kanske inte tänkt på, och dels är det bra för vår organisation att höra vad som händer inom utbildningsvärlden och universiteten. Dessutom kan vi låta fler unga få lära känna vår arbetsplats och vårt fantastiska team!

Läs mer på KRAVs hemsida

Aktuella uppdrag för KRAV

Vi rekryterar alltid inför nästkommande termin. De flesta uppdragen hittar du i mars-april (inför hösten) samt oktober-november (inför våren). Har du ingen praktikkurs inom din utbildning kan du försöka söka en praktikkurs från andra program eller lärosäten via antagning.se eller prata med programansvarig på din institution om det finns möjlighet att skapa en praktikkurs för dig!

Frågor på det? Kontakta mig!