Denna rekrytering är avslutad

Du hittar aktuella annonser här!


Trainee till Naturvårdsverket

Är du nyexaminerad eller kommer du att bli det innan hösten 2020? Nu lanserar Naturvårdsverket ett nytt traineeprogram med 10 platser, där du kommer få delta i deras arbete för att göra Sveriges miljöpolitik till verklighet i Sverige, EU och internationellt. De vill bredda sina perspektiv och söker traineer med många olika studiebakgrunder och kompetenser som kompletterar dem inför framtiden.  

Traineeprogrammet löper under 10 månader med start 1 september 2020 och du får en tillsvidareanställning hos Naturvårdsverket. Under programmet kommer du att rotera mellan olika avdelningar och dessutom få delta i utbildningar, seminarier och studiebesök utöver arbetsuppgifter i ordinarie verksamhet. Tillsammans med andra traineer kommer du även att arbeta med mer övergripande utvecklingsarbete samtidigt som du kommer att ha tillgång till erfarna kollegor som kan stötta dig i ditt dagliga arbete och i din utveckling. Vid slutet av traineeprogrammet kommer din kompetens och dina intressen att matchas mot verksamhetens behov och utifrån det bestäms ditt nästa steg i organisationen.

Sök till Traineeprogrammet för att:

  • Få insikt och förståelse – som trainee kommer du att få förståelse och kunskap om hur en myndighet arbetar och om samspelet mellan politik, myndigheter, näringsliv, medborgare och andra aktörer i samhället.
  • Utveckla ditt nätverk – som trainee kommer du att få arbeta, utveckla och utvecklas tillsammans med andra traineer och erfarna kollegor.
  • Påbörja en spännande karriär – som trainee kommer du att få erfarenhet och kunskaper som kommer vara viktiga för din framtid och dessutom erbjuds du en tillsvidareanställning.

Denna rekrytering är avslutad

Du hittar aktuella annonser här!