Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Uppsatser/exjobb för Naturvårdsverket våren 2020

Inför våren 2020 har Naturvårdsverket flera spännande förslag på uppsatser/exjobb. Uppdragen passar för dig som läser exempelvis juridik, data-/systemvetenskap, civilingenjör, biologi eller naturvetenskap. Oavsett vilket uppdrag du väljer får du fördjupa dig och bidra till miljö- och hållbarhetsarbete som gör skillnad i Sverige, EU och internationellt. Med erfarna handläggare, experter och data från både offentlig och privat sektor har du alla förutsättningar för att genomföra värdefulla studier. 

Genom att skriva din kandidat- eller masteruppsats på Naturvårdsverket får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i en fråga som intresserar dig. Du får handledning av erfarna handläggare och experter som också hjälper dig att avgränsa och utforska frågeställningarna, men du ansvarar alltid själv för din akademiska handledning. Alla uppdrag är utformade för att bidra till  myndighetens genomförande av miljöpolitik i Sverige, EU och internationellt!

Aktuella uppsatser för våren 2020

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!