Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Praktik med Länsstyrelsen Skånes miljöstrategiska enhet

Vad har länsstyrelserna för roll i det regionala arbetet med klimat, hållbarhet och miljömål? Under hösten kan du göra praktik på Miljöstrategiska enheten på Länsstyrelsen Skåne och få en unik inblick i just detta arbete. Du kommer att få varierade uppgifter och mer ansvar allteftersom du lär känna verksamheten, för att få en så utvecklande praktikperiod som möjligt!

Om Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne, bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. Länsstyrelsen fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling och arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Varje år investerar Länsstyrelsen 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa. Kontoren finns i Malmö och Kristianstad, med totalt 600 medarbetare som arbetar för visionen: ”Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon”.

Se video om Länsstyrelsen Skånes arbete

Vad blir mina uppgifter?

Som praktikant kommer du att ingå i Miljöstrategiska enheten, som arbetar med Skånes miljömål, miljöövervakning, klimat- och energifrågor samt miljöledning. Enheten består i dag av 20 personer med hög kompetens från olika naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga utbildningar. Inom klimat- och energiområdet arbetar vi bland annat med stödsystemet Klimatklivet, regional samverkan inom Klimatsamverkan Skåne, EU-projekt om fossilbränslefria kommuner och om energieffektivisering på företag, transportprojekt finansierade av Energimyndigheten och med regional klimat- och energistrategi.

Din praktik kommer att inledas med en introduktionsperiod när du får chans att följa enhetens arbete i varierade uppgifter. När du har fått en bred grund kommer du att att få mer ansvar för egna arbetsuppgifter utifrån dina kompetenser, intressen och aktuella behov – exempelvis kan du få mer erfarenhet av att arbeta med datainsamling, förbereda seminarier och konferenser, föra minnesanteckningar vid möten eller göra egna utredningar m.m.

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du

  • Är i slutet av dina studier på kandidatnivå eller påbörjat din masterutbildning eller motsvarande, i första hand med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning, gärna med inriktning eller påbyggnad mot klimat- och energifrågor. Det är meriterande om du har utbildning om projektledning och/eller GIS.
  • Är en drivande och effektiv person som håller tidsplaner och har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
  • Är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift, samt är en god arbetskamrat som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
  • Arbetar flytande på svenska.

Villkor

Praktikperiod: Hösten 2019, 20 veckor på heltid, alternativt 10 veckor enligt överenskommelse.
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom dina studier.
Arbetsplats: Länsstyrelsen Skånes kontor i Malmö
Handledning: Du handleds och planerar ditt arbete tillsammans med en dedikerad medarbetare på Miljöstrategiska enheten.

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!