Denna rekrytering är avslutad

Du hittar aktuella annonser här!


Bli hållbarhetscoach för en sparbank

Hjälp till att utveckla och kommunicera samhällsnyttiga satsningar genom att arbeta som hållbarhetscoach för en sparbank. Rollen passar dig som är student och vill få erfarenhet som coach, konsult, inspiratör och kommunikatör inom hållbarhetsområdet. Arbetet kommer att bygga på bankens lokala förutsättningar och fokusera på ett eller flera utvecklingsprojekt där du får stort eget ansvar. Känner du dig driven, nyfiken och redo att lämna skolbänken? Då kommer du att stortrivas!

Om Sparbankerna

Sparbanker är annorlunda banker. Grundidén är ett lokalt, långsiktigt samhällsengagemang utan vinstutdelningskrav till enskilda ägare. Vinsten stannar istället kvar i den lokala sparbanken till nytta för banken, kunden och samhället. Sparbanker delar ut delar av vinsten i bidrag till lokala föreningar eller genom stipendier till lokalt engagemang. Ända sedan sparbanksrörelsen startade för snart 200 år sedan har tanken varit densamma: att hjälpa människor förverkliga sina idéer och att utveckla samhället där banken är verksam.

Det finns 60 självständiga sparbanker i Sverige. Varje bank kan sägas leva i symbios med lokalsamhället, vilket innebär att banken är beroende av hur det går för området där den verkar. Detta skapar i sin tur starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling. Många sparbanker har nyckelroller i utvecklingssatsningar på små orter med hög utflyttning och brist på arbetstillfällen. Andra satsar på miljö- och utvecklingsprojekt inom skolan eller vården, på drogförebyggande arbete eller på det lokala föreningslivet. Läs mer på http://www.sparbankerna.se/om-sparbankerna

Ditt uppdrag

Det är sparbankernas samhällsnytta som gör dem så unika och som hållbarhetscoach för en sparbank blir du en viktigt resurs för att driva och utveckla detta arbete lokalt. Beroende på bankens prioriteringar kan uppdraget exempelvis handla om att bidra med kreativa idéer för lokala aktiviteter och event. Det skulle även kunna handla om att hjälpa banken med sociala medier, följa upp projekt som banken sponsrat eller skapa satsningar på en ung målgrupp – du kommer få arbeta där dina insatser gör som mest nytta utifrån bankens behov och dina egna styrkor.

Du introduceras till ditt uppdrag med en gemensam uppstart och utbildning på Sparbankernas Riksförbund i Stockholm, som lägger grunden för ditt arbete. Därefter börjar ditt arbete med banken. Ni lägger upp en arbetsplan och bokar in era arbetspass löpande för att du ska kunna planera, genomföra och nå uppsatta mål. Du får en handbok för uppdraget och får under hela arbetsperioden stöd och coachning från Sustainergies för att du alltid ska känna dig stark och förberedd i din roll som hållbarhetscoach. Du har även ett värdefullt nätverk av studentkollegor som arbetar med andra banker runt om i landet.

0 banker
Över hela landet
Se alla orter

Uppdraget som hållbarhetscoach är en chans för dig att utvecklas professionellt genom att genomföra ett kvalificerat konsultjobb som kompletterar dina akademiska meriter och som definitivt sticker ut på CV:t. Fler anledningar till att söka jobb som hållbarhetscoach hittar du här!

Vem vi söker

Du behöver inte tidigare erfarenhet av banker eller hållbarhetsarbete, men för att lyckas i det här uppdraget behöver du ett stort mått nyfikenhet och engagemang. Dessutom vill vi att du:

  • Är student och kan lägga drygt en dag per månad på ett kvalificerat extrajobb
  • Kan bidra med egna idéer och samtidigt vara lyhörd för bankens förutsättningar och önskemål
  • Har förmåga att ta egna initiativ, planera ditt eget arbete och nå uppsatta mål
  • Gillar att jobba med kommunikation och att skapa engagemang genom t ex sociala medier, lokala aktiviteter eller events
  • Har eget intresse för hållbarhetsfrågor och samhällsnytta
  • Gärna har koppling till den ort eller region du ansöker till
  • Arbetar flytande på svenska och är student på universitet eller högskola

Villkor

  • Omfattning: Extrajobb oktober 2017 till och med maj 2018. Totalt 68 h fördelat på ca. 8-12 tillfällen som du schemalägger tillsammans med din sparbank.
  • Arbetsplats: Delvis på plats på det lokala bankkontoret, delvis från valfri plats.
  • Ersättning: Marknadsmässig lön och ersättning för eventuella resor till/från banken samt till gemensam uppstart och avslut.

Nyckeldatum

Se alla uppdrag

Denna rekrytering är avslutad

Du hittar aktuella annonser här!