Hitta lösningar för framtidens energianvändning!

Har du intresse för hållbarhet och energianvändning? Vill du hitta energieffektiva lösningar som kan förbättra hållbarheten i ditt närområde? Under Energislaget 2021 samlas handelskraftiga studenter i ett kreativt och skapande sammanhang för att diskutera energieffektivisering och ta fram konkreta lösningar på aktuella problem. Du kommer utmanas för att hitta innovativa lösningar och samarbeta med andra. Under eventet tacklas energianvändning utifrån flera perspektiv och studenter från varierad akademisk bakgrund är välkomna att ansöka.

Det handlar inte bara om teknik

För att lösa de utmaningar som energisektorn står inför måste vi arbeta på alla breddgrader. Teknik och innovation har en stor roll i att lösa de utmaningar som framtidens energianvändning står inför men en lika stor del handlar om att förändra beteenden och vanor. Därför är Energislagets ambition att sätta ihop tvärsektoriella grupper av studenter där du sedan arbetar holistiskt och utnyttjar den kompetens som finns i gruppen för att lösa en av två frågeställningar. Frågeställningarna är konkreta utmaningar för energieffektivisering inom offentlig sektor. Det finns alltså en chans att dina idéer fångas upp och blir till verklighet!

Utmaning 1: Beteendepåverkan

HUR FÅR MAN ANVÄNDARE AV OFFENTLIGA FASTIGHETER ATT MINSKA SIN ENERGIANVÄNDNING?

Utmaning 2: Analys av data

HUR KAN INSAMLAD DATA FRÅN OFFENTLIGA FASTIGHETER NYTTJAS PÅ BÄSTA SÄTT FÖR ATT MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN?

Om Energislaget

Energislaget är en del av det EU-finansierade projektet EnOff som drivs av Energieffektiviseringsföretagen. Du kommer bli tilldelad en grupp på fem studenter från andra akademiska discipliner än du själv. Under en helg kommer du och din grupp att jobba intensivt för att hitta lösningar på en av utmaningarna. Du kommer få ta del av inspirationsföreläsare, coachning från experter och framförallt, skapa kreativa lösningar med andra engagerade studenter! Du kan önska vilken utmaning du helst vill jobba med i ansökan och vi kommer förhoppningsvis att kunna tilldela din grupp den utmaning du önskat.

När: Mellan den 20 och 21 februari.

Var: Energislaget kommer att ske digitalt.

Ansök till Energislaget här!

Vad får jag ut som deltagare?

Om Energieffektiviseringsföretagen

EEF är en icke-vinstdrivande organisation med visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige. Detta genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder.

EEF fungerar som en branschorganisation och samlar företag som säljer energieffektiva produkter och tjänster inom byggnader, företag och industrier. Deras medlemsföretag täcker in alla de stora teknikområdena och har ett brett utbud av både produkter och tjänster – t.ex. energikartläggningar, finansiering av energieffektiva åtgärder, isolering av fönster och byte av belysning. De har även branschorganisationer inom effektiviseringsområdet som medlemmar hos sig.

Läs mer om EEF

Om EnOff

Energieffektivisering är ett viktigt teknikområde för att klara klimatmålet på 100 procent förnybar elproduktion. Det bidrar också till att minska effektbehovet och belastningen på elnätet. Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar. En del av EnOff är hackathonet Energislaget.

Läs mer om EnOff

Ansök till Energislaget här!

Frågor på det? Kontakta mig!