Vår satsning för fler sommarjobb Vinnarna i Sustainergies Cup utsedda! Bloggsida om hållbarhetsjobb! Vaddå Sustainergies?

Vår satsning för fler sommarjobb

Vi fortsätter göra det så enkelt som möjligt för studenter och företag att jobba tillsammans! Läs mer...

Vinnarna i Sustainergies Cup utsedda!

Årets vinnare blev Madeléne Wigren från Malmö Högskola och Joshua Kirkman & Steven Curtis från Lunds Universitet. De kan förutom äran glädja sig över varsin vinst om 25 000 kronor för sina lösningar på Siemens och Sparbankernas hållbarhetsutmaningar! Läs mer om äventyret här.

Bloggsida om hållbarhetsjobb!

Vad vet vi egentligen om hur det är att jobba med hållbarhet? Eftersom det finns otaliga olika perspektiv på detta har vi börjat samla in olika erfarenheter genom våra bloggar på mitthållbarhetsjobb.se!

Vaddå Sustainergies?

Lina berättar i denna videohälsning om vad vi gör, och varför. Allt vi gör utgår nämligen ifrån vad vi tror kan vara utvecklande för studenter som vill arbeta med hållbarhet och ansvarstagande... Lina förklarar det kanske bäst!

Sustainergies ger studenter unika möjligheter att arbeta tillsammans med företag/organisationer för att omsätta hållbarhet och ansvarstagande i praktiken!

Med en växande verksamhet och brett nätverk hjälper vi till i stort och smått. Våra aktiviteter och pågående projekt samlar inspiration, verktyg och kontakter som kan vara till nytta eller nöje för dig.

Registrera dig!