Sustainergies Academy Bloggsida om hållbarhetsjobb! Vaddå Sustainergies?

Sustainergies Academy

Vi erbjuder casebaserad hållbarhetsutbildning med 3-5 halvdagar under en termin. Programmet finns på flera orter och är öppet för studenter från alla studieinriktningar. Ansök nu!

Bloggsida om hållbarhetsjobb!

Vad vet vi egentligen om hur det är att jobba med hållbarhet? Eftersom det finns otaliga olika perspektiv på detta har vi börjat samla in olika erfarenheter genom våra bloggar på mitthållbarhetsjobb.se!

Vaddå Sustainergies?

Lina berättar i denna videohälsning om vad vi gör, och varför. Allt vi gör utgår nämligen ifrån vad vi tror kan vara utvecklande för studenter som vill arbeta med hållbarhet och ansvarstagande... Lina förklarar det kanske bäst!