Intresset blev stort när Tetra Pak skapade en ny typ av sommarjobb, åtta kampanjstrateger med hållbarhetsfokus. Över 400 sökande studenter ville ta sig an uppdraget som utformats tillsammans med Sustainergies. Målet är att ge Tetra Pak inspiration till nya arbetssätt för hur man sprider kunskap och engagemang kring förpackningar, materialval och återvinning.

Pressmeddelande 2018-04-12

Vi har alltid sett innovation och nya lösningar som svar på samhällsutmaningar. Det här är ytterligare ett steg på den resan. Studenter som är framtidens arbetskraft kan ge oss nya perspektiv och hjälpa oss bli ännu mer framtidsorienterade”, säger Christina Appelgren, kommunikationsdirektör Tetra Pak Nordics.

Projektet ska skapa lokalt engagemang kring globala frågor om förpackningars roll i en hållbar livsmedelskedja. Dessutom är projektet en chans för Tetra Pak att testa nya format för samarbete med studenter och ta vara på deras kreativitet och idéer. Samtidigt får fler unga en chans att bygga värdefulla arbetslivserfarenheter.

Tetra Pak grundades för att genom innovation effektivisera och förbättra distributionen av livsmedel. Idag är förändringskraft och innovation fortsatt viktiga drivkrafter, men alltmer med fokus på hållbara lösningar. Tetra Pak ser studenter som en viktig källa till kunskap och engagemang för en mer hållbar framtid.

Vi ser att konsumenters intresse av att göra hållbara val ökar, inte minst bland unga, men fortfarande saknas det mycket kunskap. Med det här projektet ser vi fram emot ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans med högskolestudenter. Till exempel för att sprida kunskapen om att en använd förpackning inte är skräp utan en viktig råvara för nya produkter”, säger Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak Nordics.

Från och med mitten av juni kommer kampanjstrategerna att arbeta i Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå med lokala aktiviteter och digitala kampanjer. De kommer att skapa engagemang och sprida kunskap kring smarta, funktionella förpackningar och hur de passar in i en modern livsstil. Resultatet av arbetet kommer presenteras i början av september.

Om Tetra Pak
Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 170 länder runtom i världen. Med över 24 000 anställda världen över, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”BEVARAR DET GODA” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt. Mer information om Tetra Pak hittar du på tetrapak.se.

Om Sustainergies
Sustainergies hjälper partners i alla branscher att samarbeta med studenter i uppdrag som handlar om hållbar utveckling. Läs mer om projektet på sustainergies.se/tetra-pak.

Kontaktpersoner

Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak Nordics
0733 36 59 96, erik.lindroth@tetrapak.com

Christina Appelgren, kommunikationsdirektör Tetra Pak Nordics
0733 36 21 12, christina.appelgren@tetrapak.com

Simon Werbart Flato, verksamhetschef Sustainergies
073 600 02 91, simon@sustainergies.se

Länkar