Sustainergies har genomfört en omfattande enkätstudie bland 2077 studenter från 19 av Sveriges universitet och högskolor. Undersökningen är finansierad av Sustainergies, Kungliga Tekniska högskolan, Malmö högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet.

Undersökning 2016-12 – 2017-01

Enkätstudien genomfördes mellan den 4 december 2016 och 23 januari 2017 med slumpvis utvalda studenter, på engelska och svenska. Datainsamlingen skedde via både fysiska och nätbaserade enkäter som distribuerades och digitaliserades av 27 projektanställda studenter. Enkäten bestod utav 20 huvudfrågor, 28 delfrågor och 7 demografiska frågor. Här presenteras endast aggregerad statistik från de 10 mest övergripande frågorna.

Ladda ner hela undersökningen

Kontaktpersoner

Markus Danell, verksamhetschef Sustainergies,
+46 (0)73 809 62 43, markus.danell@sustainergies.se

Länkar