För knappt två år sedan var Sofia Bergkvist student och deltagare i hållbarhetsprogrammet Sustainergies Academy. Idag är hon ett av proffsen som utbildar programmets deltagare i praktiskt hållbarhetsarbete! Tillsammans med sina kollegor på Grant Thornton ger hon studenterna konkreta tips och verktyg för att kunna tackla riktiga hållbarhetscase i näringslivet.

Sofia inledde sin hållbarhetsresa som student i Örebro där hon läste en masterutbildning i hållbart företagande. Resan tog fart när hon under studietiden deltog i Sustainergies Academy – en casebaserad workshoputbildning i hållbarhet för studenter. Där hamnade hon i ett framtidsavgörande möte med Grant Thorntons hållbarhetsrådgivare som varje termin håller i en utbildning för programmets deltagare. Mötet gav henne en unik inblick i deras hållbarhetsarbete.

– Det var då jag förstod att det var det jag ville jobba med! Jag sökte och fick en praktikplats i deras hållbarhetsteam, och blev sen erbjuden heltidstjänsten jag har idag som hållbarhetsrådgivare, berättar Sofia.

Grant Thornton är en revisions- och rådgivningsbyrå där hållbarhet är integrerat i affärsstrategin. Sofia påpekar att det har blivit mer och mer aktuellt att stärka sin hållbarhetskompetens i näringslivet. Hon jobbar till exempel mycket med att hjälpa olika ledningsgrupper och styrelser att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten. Därför ser hon det som en stor fördel för studenter att tidigt stärka sin kompetens inom området, för att kunna bidra med hållbarhetsperspektivet oavsett vilka roller de får i arbetslivet.

– Allt fler inser att man måste börja tänka på hållbarhet, och för oss känns det så självklart. Vi jobbar inte med hållbarhet, vi jobbar hållbart. Vårt mål är att bidra till ett välmående näringsliv i alla avseenden!

Som hållbarhetsrådgivare jobbar Sofia brett med många olika företag inom olika branscher. Hon hjälper dem att jobba praktiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågor, och det är just strategier för detta som hon lär ut på Sustainergies Academy. Hon och hennes kollegor ger studenterna konkreta tips och verktyg för att själva kunna tackla riktiga hållbarhetscase.

– På universitetet får man en bra teoretisk grund men det som Sustainergies Academy erbjuder är en chans att utveckla sin kompetens i praktiken. Det är kombinationen av teori och praktik som är så värdefull, och möjligheten att få jobba i tvärvetenskapliga grupper där alla bidrar med olika perspektiv!

Tre snabba:

En viktig kompetens att ha i framtidens hållbarhetssverige?

Nyfikenhet! Det händer så mycket nytt hela tiden och då måste man vilja lära sig nya saker!

I ditt professionella liv, vad är du bäst på?

Att kunna jobba flexibelt och växla mellan rådgivning i olika branscher, och mellan de varierande arbetsuppgifter och tjänster som konsultyrket innebär.

Något du drömmer om?

Att vi ska lösa klimatkrisen! Att fler och fler ska förstå att det är en kris så att vi når dit. Vi är på god väg men det behövs mycket mer.

Kontaktpersoner

Lukas Lundberg, kommunikstionsansvarig, Sustainergies, +46 (0)70 271 88 35, lukas.lundberg@sustainergies.se

Länkar