Daniel Samuelsson har blivit utsedd av LSU att representera Sveriges unga i hållbarhetsfrågor i FN 2021. Samtidigt engagerar han sig nu som projektledare för Sustainergies Academy! Han deltog själv i hållbarhetsprogrammet i höstas och beskriver det som en kompetensutvecklande och värdefull erfarenhet för alla studenter, oavsett inriktning.

Redan nu som 23-åring har Daniel hunnit bocka av många intressanta och prestigefyllda uppdrag och utbildningar. Han har bland annat engagerat sig i både Sustainergies och KFUM, närvarat på FN:s toppklimatmöte COP, tagit en politices kandidat inom statsvetenskap och läser just nu en masterutbildning i internationella och europeiska relationer i Linköping. Han berättar att han alltid har varit intresserad av hållbarhet och blev tipsad av en kompis att söka till Sustainergies Academy i höstas.

– Det är en chans för unga studenter att få vara innovativa och förhoppningsvis kunna påverka företagen att tänka mer på hållbarhet. Det var en jätteintressant och givande upplevelse, och därför valde jag att söka mig vidare till rollen som projektledare, säger han.

När Daniel var med i Academy i höstas fick gruppen arbeta med spännande företag som Eon, Siemens Energy och Carlsberg. Varje termin får studenter dessutom en utbildning med tips och verktyg från Grant Thorntons hållbarhetskonsulter för att kunna tackla företagens aktuella hållbarhetsfrågor. Daniel berättar att det är en värdefull och kompetensutvecklande erfarenhet för alla studenter, oavsett vad man pluggar.

– De här frågorna berör ju alla och de globala målen är täckande för alla. Det är ett bra sätt att lära sig mer om hållbarhetsarbete, och det är intressant att få prata om de här frågorna tvärvetenskapligt, från olika infallsvinklar, förklarar han.

Med en bakgrund inom ideella organisationer som Sustainergies och KFUM har han nu dessutom blivit utvald av LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) att representera Sveriges unga i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling som följer upp staters arbete med de globala målen. Där kommer han fungera som en länk mellan beslutsfattare och Sveriges unga, och hoppas kunna öka ungas inflytande på det sättet.

Det är en extremt viktig demokratisk fråga att inkludera unga och det känns såklart superroligt att få möjligheten att bidra! Vi unga är en stor del av befolkningen och det är viktigt att vi får inflytande och får vara med i beslutsfattandet. Man ska inte prata om unga utan unga, konstaterar han.

Tre snabba:

En viktig kompetens att ha i framtidens hållbarhetssverige?

Det finns mycket att säga här men jag tycker att det är viktigt att utbilda sig själv inom hållbarhet och ta reda på vad man själv kan göra för att påverka klimatomställningen, eller hur man kan påverka andra.

I ditt professionella liv, vad är du bäst på?

Att samarbeta med människor.

Något du drömmer om?

Att bidra till en positiv förändring i framtiden, och samtidigt göra något jag tycker är kul och mår bra av.

Kontaktpersoner

Lukas Lundberg, kommunikstionsansvarig, Sustainergies, +46 (0)70 271 88 35, lukas.lundberg@sustainergies.se

Länkar

Bildgalleri