48 studenter från Sveriges högskolor och universitet har valts ut bland hundratals sökande för att delta i ASAP (A Sustainability Acceleration Project). Projektet lanserades av Svanen och Sustainergies i somras och har hittills inkluderat en bred inspirationskampanj och en exklusiv intensivutbildning för att skapa framtidens hållbarhetsledare. Den 26 november är det dags för final där studenterna presenterar sina lösningar för att göra kraftfull hållbarhetsnytta, och vinnarna belönas med 75 000 kr.

Pressmeddelande 2018-11-19

– Hållbarhet är en lagsport och det är bra att vi får med oss studenter med olika inriktning. Detta tvärvetenskapliga sätt att arbeta i ASAP speglar hur vi som miljömärkning arbetar när vi tar fram krav från ett brett spektrum av aspekter. Vi behöver fler ledare som kan ta ett helhetsgrepp om de utmaningar som vi står inför, säger Sara Bergman, hållbarhets- och kriteriechef på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för miljömärkena Svanen och EU-Blomman.

Svanen, Miljömärkning Sverige, är grundare till ASAP tillsammans med Sustainergies som är Sveriges största uppdragsgivare för hållbarhetsintresserade studenter. ASAP är ett så kallat accelerationsprogram som dels består av utbildning inom hållbarhet och dels ett tävlingsmoment där studenterna löser skarpa utmaningar åt partnerföretagen Nordea, Samsung och Scania.

– Att vi har fått ett sådant här fantastiskt brett och stort genomslag beror på att ASAP är ett unikt program i Sverige. Samtliga partners delar med sig av sina spetskompetenser och ger studenterna de bästa förutsättningarna för att bli framtidens hållbara ledare, säger Victoria Hellsten, verksamhetsutvecklare hos Sustainergies.

Bland de 48 utvalda studentdeltagarna är mångfalden av studiebakgrunder och perspektiv mycket stor. Dessutom kommer de från lärosäten över hela landet:

Chalmers tekniska högskola (1)

Copenhagen Business School (1)

Göteborgs universitet (1)

Handelshögskolan i Stockholm (2)

Hyper Island (1)

Högskolan i Jönköping (3)

Karolinska institutet (1)

Kungliga Tekniska Högskolan (9)

Linnéuniversitetet (1)

Luleå tekniska universitet (3)

Lunds universitet (7)

Malmö universitet (2)

Stockholms universitet (6)

Svenska Lantbruksuniversitetet (3)

Umeå universitet (1)

University of Warsaw (1)

Uppsala universitet (3)

Örebro universitet (2)

Kontaktpersoner

Victoria Hellsten, Sustainergies
070 283 22 70, victoria.hellsten@sustainergies.se

Anna Norberg, Svanen
076 262 54 90, anna.norberg@svanen.se

Fakta om ASAP

Sveriges första och enda hållbarhetsaccelerator för studenter som kombinerar en intensivutbildning och tävling. Syftet är att stärka studenter som framtidens hållbarhetsledare. Miljömärkning Sverige (Svanen) och Sustainergies startade ASAP i juni 2018 och projektets huvudpartners är Samsung, Scania och Nordea. 48 studenter har valts ut som deltagare 2018 och finalen äger rum den 26 november. Juryn utser laget som vinner 75 000 kr och består av Ishtar Touailat, Ragnar Unge, Mia Crawford, Mattias Goldmann, Janna Jarlman och Johan Kuylenstierna.

Länkar

Bilder från ASAP 2018