För tredje året i rad är ASAP – A Sustainability Acceleration Project tillbaka. Den här gången fokuserar projektet på de gröna näringarna med inriktning på hur och vad vi äter samt skog och jordbruk. Tillsammans med LRF och Sustainergies ska projektet samla hundratals studenter för att ta fram vilka som ska leda omställningen för de gröna näringarna.

 

Pressmeddelande 27/10-2020

”Ett par saker är nya för i år. Tillsammans med vår partner LRF har vi ett tema för hösten och vi kör det mesta digitalt. Dessa är   ett strategiskt val som projektet gör för att kunna nå fler och fokusera bättre givet hur läget ser ut idag” säger Victoria Hellsten, Projektledare för ASAP.

Första steget i projektet är redan avklarat. Under en digital Kickoff samlades hundratals studenter från hela landet med en stor variation av utbildningar för att lyssna på, och ställa frågor till experter från Stockholm Resilience Center, LRF och Sustainergies. I ett senare steg kommer studenterna att få diskutera hållbarhet med lantbrukare och få se hur det ser ut på en bondgård.

”För oss är det mötet med studenter som är viktigt. Vi är med för andra året i rad för att kunna diskutera, lära ut och lära av de som i framtiden kommer sitta på maktpositioner. Ett hållbart jord- och skogsbruk gynnas inte av polarisering och därför är dialog viktigt” säger Jens Berggren, Hållbarhetsexpert på LRF.

ASAP kommer att fortlöpa under hösten 2020 och en bit in i 2021. Målet är att skapa dialog och debatt kring hållbar mat, skog och lantbruk samt rusta studenter i att kunna driva dessa frågor i framtiden.

_____________________________________________

ASAP, A Sustainability Acceleration Project är en unik arena för studenter, företag, experter och organisationer som vill påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Syftet med ASAP är att utbilda framtidens hållbarhetsledare och skapa ett utbyte mellan talanger och organisationer. I år är LRF – Lantbrukarnas riksförbund huvudpartner.

Kontaktpersoner

Victoria Hellsten, Sustainergies
070 283 22 70, victoria.hellsten@sustainergies.se

Lukas Lundberg, Sustainergies
070 271 88 35, Lukas.Lundberg@sustainergies.se

Bilder