Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Var med på Miljöbalksdagarna 2019!

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö och är ett viktigt verktyg i det svenska miljöarbetet. Vilken roll har miljöbalken i den samhällsomställning som vi nu befinner oss i och vilka begränsningar finns? Var med som studentfunktionär på Miljöbalksdagarna 2019 den 4:e – 5:e april och ta del av hållbara principer i ett samhälle som förändras!

Under två dagar kommer konferensen att fokusera på just miljöbalken och hur dess grundprinciper kan tillämpas för en omställning till ett hållbart samhälle. Vilken roll har miljöbalken i samhällsomställningen? Bland annat kommer företrädare för regeringen att presentera vilka fokusområden i miljöbalken som de kommer lägga vikt i och trender och aktuella frågor inom EU kommer att analyseras och behandlas.

Konferensen tar upp frågor av central betydelse för alla som arbetar med tillsyn och prövning, men även miljöansvariga på företag och branschorganisationer, jurister med inriktning miljörätt samt politiker, konsulter och organisationer med intresse för miljöfrågor!

Du deltar gratis (värde 5200 kr exkl. moms) mot att du är tillgänglig som funktionär under konferensen. Arbetsuppgifterna kommer dels att bestå av mottagande i registreringen och att hjälpa till runt scenen, men även att genomföra mindre intervjuer med deltagare och skriva referat för de olika parallella sessionerna. Därför läggs stor vikt vid förmågan att kunna ta anteckningar under sessionerna och koncist sammanställa dessa. Självklart tar du också del av allt spännande innehåll som konferensen bjuder på och får chans att nätverka och knyta kontakter.

 

När: 4:e april 2019, 07:00 – 20:00 & 5:e april 07:00 – 15:30

Var: Münchenbryggeriet Event & Konferens, Stockholm

Länk: http://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Miljobalksdagarna-4-5-april-2019/

 

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!