Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Utveckla datahantering om luftföroreningar med Miljögiftsenheten

Vi söker dig som vill utveckla och testa datahantering om luftföroreningar! Vi tror att du studerar statistik, datavetenskap, miljökemi eller miljövetenskap och vill bidra till Miljögiftsenhetens arbete inom hälsorelaterad miljöövervakning med fokus på hälsoeffekter och exponering för luftföroreningar. Du guidas av erfarna handledare och tillsammans arbetar ni för att nå Naturvårdsverkets vision om en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer.

Om Naturvårdsverket och Miljögiftsenheten

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Miljögiftsenheten tillhör Naturvårdsverkets samhällsavdelning och arbetar med data- och kunskapsförsörjning, miljömålsuppföljning, miljöövervakning och internationell rapportering inom området avfall, miljögifter och mikroplaster. I deras arbete ingår att ta fram kunskap om effekter på människan och miljön samt statistik om miljögifter. Enheten arbetar också med måluppföljning, rapportering och statistik inom avfallsområdet. Ett område inom miljöövervakningen är den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI), vilken består av fem delprogramområden varav två handlar om luftföroreningar, både exponering och hälsoeffekter.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

Som praktikant på Miljögiftsenheten kommer du att arbeta inom den hälsorelaterade miljöövervakningen, HÄMI, och särskilt inom dess delprogramområden om luftföroreningar. Området luftföroreningar omfattar både exponering och hälsoeffekter och praktiken syftar till att utveckla datahanteringen inom detta. Arbetsuppgifterna kommer till exempel bestå av att utveckla dataleveransmallen för HÄMI-tidsserien Cancerfamkallande ämnen i tätortsluft och att testa dess funktion samt att bidra till utvecklingen av databasen för personburna luftmätningar inom HÄMI.

Utvecklingsmöjligheter

Som praktikant ingår du i det dagliga arbetet på Miljögiftsenheten och får insyn i hur arbetet med att övervaka miljögifter går till på en myndighet, samt vilken betydelse det har för samhället och för att nå våra internationella och globala miljömål. Dessutom får du chansen att spetsa din kompetens inom datahantering och luftföroreningar!

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med en inkluderande rekrytering och är övertygade om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

  • Pågående studier inom statistik, datavetenskap, miljökemi eller miljövetenskap
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
  • Kunskaper inom luftföroreningar är meriterande
  • Som person är du strukturerad, lyhörd och självständig
  • Möjlighet att genomföra uppdraget som en CSN-berättigad praktik inom ramen för dina studier

Villkor

Praktikperiod: Hösten 2022, praktik under en halv termin (15 hp) med start 5 september eller senare
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm, alternativt på distans.
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Miljögiftsenheten
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!