Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Utvärdera om regeringens politik leder mot klimatmålen

Noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Kommer Sverige att nå klimatmålet? En fråga som Klimatpolitiska rådet arbetar med dagligen och som du kommer att få bekanta dig med när du gör din praktik hos dem! Klimatpolitiska rådet är ett politiskt oberoende expertorgan som ansvarar för att analysera hur regeringens politik stämmer överens med klimatmålen. Rådets kansli erbjuder en utvecklande praktikplats för dig som studerar på avancerad nivå och är intresserad av klimatpolitik och klimatomställning.

Om Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 med uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Att nå målen om ett fossilfritt samhälle utan några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 innebär en omfattande samhällsförändring i ett komplext samspel mellan mängder av olika faktorer, aktörer och drivkrafter.

Klimatpolitiska rådet består av åtta ledamöter med bred tvär- och mångvetenskaplig kompetens inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och teknikvetenskap. Kansliet har fyra heltidsanställda som tar fram underlag, driver den löpande verksamheten, sköter kontakten med andra myndigheter och förbereder rådets möten. Kansliet skriver i samarbete med rådets ledamöter den årliga rapporten där det utvärderas om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen eller inte. Läs mer här.

Vad blir mina arbetsuppgifter?

Som praktikant på Klimatpolitiska rådets kansli blir du en viktig del av verksamheten. Du kommer att delta i arbetet med att göra en bedömning av regeringens samlade politik och delta i framtagandet av rapporten för 2021. Du kommer att delta i möten med andra myndigheter och aktörer samt utföra en bred omvärldsbevakning med fokus på klimatpolitik och klimatomställning.

En praktik på Klimatpolitiska rådet erbjuder:

  • Kvalificerat utredningsarbete
  • Intressanta och samhällsnyttiga arbetsuppgifter
  • Ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö
  • Goda förutsättningar till kompetensutveckling

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du

  • Har ett intresse för klimatpolitik och klimatomställning
  • Är i slutet på din utbildning och läser på avancerad nivå inom exempelvis samhällsvetenskap, statistik, ekonomi eller naturvetenskap
  • Skriver obehindrat och korrekt på både svenska och engelska
  • Är bekväm med att analysera och använda kvantitativ eller kvalitativ metod

Villkor

Arbetsplats: Klimatpolitiska rådets kansli på Drottninggatan i Stockholm.
Praktikperiod: Hösten 2020, 20 veckor på heltid (30 hp) från terminsstarten.
Handledning: Du handleds av Eva Mineur, som är utredare på Klimatpolitiska rådet.
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och ska genomföras inom dina studier för att vara poänggrundande och studiemedelsberättigande.

 

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!