Denna rekrytering är avslutad

Du hittar aktuella annonser här!


2. Utsläppsavgifter och praktiskt tillsynsarbete

Kväveoxidavgiften (NOx-avgiften) är ett ekonomiskt styrmedel med syfte att minska utsläppen och nå miljökvalitetsmålen om försurning, övergödning och frisk luft. Naturvårdsverket administrerar avgiften och som praktikant på Klimatavdelningen kan du hjälpa till med granskningen av deklarationerna för utsläpp från 2018. Detta är praktiken för dig som vill få erfarenhet av verkligt tillsynsarbete!

Uppdragsbeskrivning

NOx-avgiften infördes för att minska utsläppen av kväveoxider från förbränningsanläggningar som producerar energi. De verksamhetsutövare som omfattas betalar varje år in en avgift baserad på hur mycket kväveoxider de släpper ut under året och Naturvårdsverket ansvarar för administration och vägledning. Mer information: https://www.naturvardsverket.se/nox

För att säkerställa att uppgifterna från förbränningsanläggningarna stämmer måste deklarationerna granskas och inom den praktik kommer din främsta uppgift vara att kontrollera de uppgifter som kommit in och kontakta de anläggningar där någonting saknas. Du kommer att få god inblick i såväl praktiskt tillsynsarbete som hur det dagliga arbetet på en myndighet fungerar. Du får dessutom möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring förbränningsanläggningar, mätutrustning samt olika juridiska frågor kopplade till området.

Uppdraget ska göras som en praktik inom dina studier under våren 2019. Omfattningen är 15 hp (10 veckor) med start i januari och du väljer själv om du vill vara placerad på Naturvårdsverkets kontor i Stockholm eller Östersund.

Vi söker dig som…

  • Är nyfiken på tillsyn, granskningsarbete och uppföljningen av utsläpp
  • Läser en teknisk utbildning inom miljö, energi eller motsvarande
  • Är intresserad och vill lära dig mer om förbränningsanläggningar samt gashalt- och
    energimätningar

Denna rekrytering är avslutad

Du hittar aktuella annonser här!

Andra aktuella uppdrag

Uppsatser/exjobb för Naturvårdsverket våren 2020
Uppsatsuppdrag, Stockolm, Östersund
Deadline: 2019-10-30
Praktikplatser för ingenjörer, naturvetare, m.fl. hos Naturvårdsverket
Praktik, Stockholm, Östersund
Deadline: 2019-10-30