Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Utlysning för styrelse och valberedning

Vill du vara med och utveckla samt arbeta strategiskt för att stötta en spännande organisation? Sustainergies är en ideell organisation som nu söker förtroendevalda för att komplettera vår styrelse och valberedning för 2022-23, en tid då verksamheten kommer att fortsätta utvecklas, nya affärsmöjligheter kommer att utforskas och möjligheterna växer. Nu kan du vara med och tipsa om dig själv eller någon annan som vill bidra till att göra Sustainergies ännu bättre!

Om Sustainergies

Sustainergies är landets främsta plattform för att matcha hållbarhetsintresserade studenter och unga talanger med relevanta jobb, projekt och arbetsgivare. Vår verksamhet startades av studenter för studenter år 2009 och sedan dess har flera tusen unga talanger fått uppdrag och erfarenheter genom oss. Idag erbjuder vi rekryteringstjänster, förmedlar studentuppdrag och praktikplatser, utför bemanningar, leder workshops och utformar projekt i nära samarbete med spännande arbetsgivare inom privat, offentlig och idéburen sektor. Vårt team består av fem heltidsanställda med kontor på Norrsken House i Stockholm och ett 20-tal studentprojektledare över hela Sverige. Vi delar alla en värdegrund baserad på mod, utveckling och relevans.

Sustainergies är en ideell organisation och vid årsmötet i mars 2022 kommer vi att välja förtroendevalda för verksamhetsåret som löper från första juli 2022 – sista juni 2023.

Styrelseuppdraget

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och arbetar framförallt med strategiska frågor, utveckling av verksamheten och stöd för ledningen. I rollen som styrelseledamot får du arbeta med kompetenta kollegor och delta i organisationsutvecklingen i en entreprenöriell och växande verksamhet.

I rollen som styrelsemedlem förväntas du:
● dedikera ca 4-8 timmars arbete per månad för styrelsemöten, löpande styrelsearbete och arbete med organisationens ledning
● delta på ca 6 styrelsemöten under året (i Stockholm eller digitalt, vardagskvällar á ca 2-3 timmar)
● dela med dig av din kompetens, bidra med utmanande frågeställningar och, om möjligt, agera bollplank till Sustainergies team

Styrelseledamöter vi söker
Vi ser gärna att du som söker till vår styrelse har en erfarenhet av organisationer som befinner sig i en tillväxtresa och som är driven och vågar utmana genom nya tankesätt. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av ett eller flera av följande områden eller besitter följande egenskaper:

● att agera strategiskt stöd åt en organisation i utveckling. Vi tror att du har erfarenhet från olika typer av verksamheter, gärna i en styrelseroll
● att med stor energi starta, driva och utveckla organisationer
● att utmana i strategiska och operationella frågor med ett coachande mindset, gärna i en ledarroll
● att ha ett brett nätverk och ett driv att etablera större strategiska partnerskap
● att flexibelt arbeta med affärs- och verksamhetsutveckling i en dynamisk organisation

Valberedningsuppdraget

Valberedningens viktigaste uppdrag är att föreslå vilka som ska leda Sustainergies verksamhet. Som medlem i Sustainergies valberedning får du en värdefull och rolig erfarenhet samtidigt som du får insyn i hur en ideell organisation fungerar. Valberedningen består av 3-4 personer och ger förslag på förtroendevalda för nästkommande styrelse och valberedning, genom att analysera organisationen och lyssna in strategiska behov. Arbetet löper under hela året, men är främst koncentrerat till januari-mars (2022-2023) inför personvalet i mars månad. I rollen som valberedare får du:

● en spännande erfarenhet av praktiskt valberedningsarbete samt gedigen förståelse för styrelsearbete och verksamhetsutveckling
● en möjlighet att påverka Sustainergies utveckling
● en värdefull merit och ett bredare nätverk

I rollen som valberedare förväntas du:
● tillsammans med dina valberedningskollegor planera valberedningsprocessen
● vara lyhörd för organisationens behov och bidra med din analys
● föra dialog med årets förtroendevalda och ledning om organisationens behov och driva rekryteringsprocessen för kommande års förtroendevalda
● dedikera ca 4-8 timmar per månad för möten och löpande arbete
Valberedare vi söker
Vi tror att du som medlem i valberedningen:
● har god kännedom om Sustainergies eller är/har varit engagerad i Sustainergies
● har ett intresse för organisationsutveckling eller organisationsstyrning
● har erfarenhet från andra förtroendeuppdrag

Kort om uppdraget

Uppdragsgivare: Sustainergies
Uppdragstyp: Ideellt uppdrag
Deadline: 2022-01-31

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!