Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Uppsats om blockchain och ekomat

Blockchain-teknologin har gjort sig känd genom flera nya digitala valutor, men tekniken har många andra potentiella användningsområden. Kanske kan den användas för att skapa nya digitala verktyg för spårbarhet för ekomat från jord till bord? Skriv din uppsats eller examensarbete tillsammans med KRAV och utforska detta spännande tema!

Vad ska uppsatsen handla om?

Spårbarhet är en viktig komponent i certifieringen av ekologiska livsmedel. Det är därför KRAV med stort intresse följer teknikutvecklingen och är intresserade av att veta mer om hur blockchain-teknologin kan användas. I teorin skulle den kunna bidra till att öka spårbarhet, skapa transparens och minska riskerna för fusk i livsmedelskedjan. Tidigare studier på området har dock pekat på både möjligheter och utmaningar. Nu vill KRAV ha din hjälp att undersöka temat djupare och exempelvis titta på:

  • Vad finns det för digitala system för spårbarhet idag?
  • Vilka möjligheter och utmaningar har identifierats för tillämpning av blockchain inom livsmedelssektorn?
  • Vad kan det finnas för samarbeten inom eko-branschen?

Du kommer självklart kunna anpassa projektet för att passa dina studier och hitta en intressant frågeställning och relevant metod. Läs in dig på ämnet, identifiera kunskapsbehovet och gör en studie – oavsett om det är en litteraturstudie eller en fallstudie om samarbeten eller tillämpningar inom eko-branschen! Dina handledare från KRAV kommer att vara bra bollplank och kan ge dig viss bakgrund och material, men eftersom området är relativt nytt kan det vara bra om du har en akademisk handledare eller annan referens med god kännedom om användningen av blockchain-teknologi.
Läs mer om studentuppdrag med KRAV

Vem kan ta sig an denna uppsats?

Denna uppsats kan passa för många studieinriktningar. Exempelvis kan du ha ett teknologiskt huvudämne och intresse för digital teknik och innovation, eller studera livsmedel, agronomi eller miljövetenskap. Du bör kunna arbeta självgående, avgränsa ditt arbete och ta egna initiativ. I ansökan kan du berätta mer om dina idéer och intressen.

Villkor

Arbetsplats: Valfri med möjlighet till arbete från KRAVs kontor i centrala Uppsala.
Omfattning: Exjobb eller uppsats på kandidat- eller masternivå, 15 eller 30 hp.
Ersättning: Uppdraget är obetalt och genomförs inom dina studier.
Handledning: Du introduceras och handleds av KRAVs projektledare och behöver även en akademisk handledare från ditt lärosäte.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!