Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Undersök hur vinterbesökare påverkas av lavinprognoser

Naturvårdsverkets mål med fjällsäkerhetsarbetet är att det ska finnas goda förutsättningar för säkra och trygga vistelser i fjällen och att förebygga olyckor och tillbud. Myndigheten har därför tagit fram lavinprognoser till besökare inom lavinområden – en populär tjänst som man vet används, dock vet man inte HUR den används. Därför söker de dig som ska göra sin praktik eller uppsats och har intresse för fjällsäkerhet att skapa mer kunskap om hur lavinprognoserna används och vilken påverkan de får på fjällbesökare. Och att eventuellt få göra fältstudier i fjällen låter väl inte helt fel?

Om Naturvårdsverket och Friluftsenheten

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Friluftsenheten arbetar med samordning och utveckling av friluftslivsfrågor. I uppdraget ingår arbete med tätortsnära natur, naturum, naturturism, statliga leder, terrängkörning, låglandsleder, allemansrätt och fjällsäkerhet, liksom intern och extern samordning av arbete när det gäller friluftsliv. Enheten arbetar med att samordna Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet, drift och utveckling av Naturvårdsverkets lavinprognostjänst samt vara huvudman för svenska lavinutbildningar. Enheten arbetar även med internationell samverkan kring dessa frågor. Enheten är kontaktpunkt för Centrum för naturvägledning vid SLU (CNV), ICAR (lavinprognoser) och EWN.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

Naturvårdsverket ansvarar för att under vintersäsongen dagligen publicera bedömningar av lavinfaran i de svenska fjällen. Prognoserna riktar sig till besökare och yrkesverksamma som vistas i lavinterräng under vintersäsongen. I dagsläget saknas kunskap om hur lavinprognoser använd och påverkar besökares vägval, beslut och kunskap samt vilka tidigare kunskaper och erfarenheter fjällbesökare i lavinterräng besitter. Som student kommer du få i uppdrag att vara med att ta fram och/eller genomföra en besökarundersökning/fältstudie i ett eller flera av våra prognosområden samt sammanställa detta i en rapport eller liknande.

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med en inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

  • Att du studerar samhälls/beteendevetenskaplig utbildning på antingen kandidat eller masternivå
  • Kunskap eller erfarenheten av genomföra undersökningar genom intervjuer/kvalitativa undersökningar
  • Intresse för fjällsäkerhet/lavinprognoser
  • För rollen tror vi också att det är viktigt att du är öppen, social och driven

Villkor

Praktikperiod: Våren 2022, praktik under en hel termin (30 hp) eller en halv termin (15hp). Om du har praktik på halv termin (15hp)kan du däremot inte starta i januari, utan du behöver börja senare på terminen
Placering: Arbetet kan helt eller delvis utföras på distans. Om du befinner dig i Stockholm eller Östersund är du välkommen till Naturvårdsverkets kontor. Fältstudier kan komma att genomföras i fjällområden.
Handledning: Du handleds av en av Naturvårdsverkets handläggare
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!