Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Sommarjobba med Klimatklivet och utsläppshandel på Naturvårdsverket

Nu söker Naturvårdsverket totalt fem studenter för spännande sommarjobb inom två olika enheter på Klimatavdelningen! Antingen kan du vara med och stötta handläggningen av ansökningar och läges- eller slutrapporter för Klimatklivet, eller så kan du granska rapporter inom EU:s utsläppshandelssystem. Oavsett vilket uppdrag som passar dig bäst kommer du att få värdefull erfarenhet från myndighetens arbete med klimatfrågor!

Om Naturvårdsverket, Klimatklivet och EU:s utsläppshandel

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen som påverkar klimatet. Satsningen samordnas av två enheter på Naturvårdsverket: Klimatklivsenheten för transporter samt Klimatklivsenheten för industri. De åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet förväntas tillsammans bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på 1,8 miljoner ton per år, under den tid som åtgärderna är i funktion, och nu söker de sommarjobbare för att stötta arbetet med handläggning av ansökningar samt läges- och slutrapporter för pågående åtgärder.

Systemet för handel med utsläppsrätter omfattar cirka 750 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU. Målet med utsläppshandelssystem är att sänka utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, är ett avgörande styrmedel för att EU ska nå de egna klimatmålen och internationella åtaganden inom Parisavtalet. Nu söker de sommarjobbare för arbete med handläggning och granskning av rapporter kring övervakning av anläggningarnas utsläpp.

Vad får jag göra och lära mig under sommarjobbet?

Som sommarjobbare inom Klimatavdelningen kan du vara med i arbetet inom ett av två områden:

  • Handläggning inom Klimatklivet och aktörer inom transport och industri, med både nya ansökningar och läges- eller slutrapporter för pågående åtgärder
  • Handläggning och granskning inom utsläppshandeln, med fokus på uppföljningen av anläggningarnas rapporter kring övervakning av sina utsläpp

Oavsett roll kan det också bli aktuellt med ytterligare arbetsuppgifter utifrån behov, t ex arbete med utlämning och sekretessprövning av allmänna handlingar.

Du kommer få erfarenhet av myndighetens arbete med klimatfrågor och själv kunna bidra med viktiga arbetsinsatser. Dessutom kommer du att kunna bygga nätverk på myndigheten och till de aktörer som myndigheten har kontakter med.

Kompetenser och färdigheter

För detta uppdrag söker vi dig som:

  • Har intresse av myndighetsutövning
  • Har intresse för klimatfrågor
  • Studerar en utbildning på högskolenivå, exempelvis till ingenjör, naturvetare, ekonom eller samhällsvetare
  • Har en viss arbetserfarenhet sedan tidigare
  • Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Dessutom är det meriterande med:

  • Tidigare administrativa erfarenheter
  • Tidigare erfarenhet av arbete hos Naturvårdsverket eller hos annan myndighet

Vid urvalet kommer stor vikt att läggas även på personliga egenskaper och drivkrafter, där vi bland annat söker dig som är initiativtagande, kommunikativ och som gärna delar med dig av dina idéer. Dessutom är det viktigt att du har god förmåga att arbeta självständigt och att du på ett flexibelt sätt kan planera om vid ändrade omständigheter.

Villkor och övrig information

Vi söker totalt tre sommarjobbare för Klimatklivet och två sommarjobbare för EU:s utsläppshandel  som kan arbeta hela eller delar av perioden vecka 25 – 35.

Omfattning: Heltid hela eller delar av perioden v. 25-35, enligt överenskommelse
Arbetsplats: Arbetsuppgifterna kan skötas från Naturvårdsverkets kontor i Stockholm eller Östersund och en viss del av arbetet kan ske på distans
Ersättning: Marknadsmässig lön enligt myndighetens rutiner

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!