Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Skriv uppsats om konsumentbeteende och återvinning

Kraven på ren el och energi ökar från både företag och individer, samtidigt som många konsumenter slänger plast i brännbart-behållaren. Plast som hade kunnat återvinnas hamnar därför i förbränningsanläggningar och bidrar till ökade CO2-utsläpp. Men hur får man konsumenter att bli bättre på att sortera sina sopor? Det vill VafabMiljö, Mälarenergi och Hallstahem ta reda på, med hjälp av två exjobbare!

Om du inte hört talas om VafabMiljö, Mälarenergi eller Hallstahem sen tidigare

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Deras uppdrag är att ta hand om avfall från ca 330 000 invånare och 16 000 företag, på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ses som en resurs och ska återvinnas så långt det är möjligt.

Mälarenergi ägs av Västerås stad och levererar el, värme, vatten, energitjänster, kyla och snabba kommunikationslösningar till kunder i Mälardalen. För att möta framtidens utmaningar vill Mälarenergi vara delaktig i att utveckla nya infraservicelösningar för ett hållbart samhälle. Ett mål är att 2030 ska produktionen av el och fjärrvärme generera noll utsläpp av fossila växthusgaser och då krävs att det restavfall som genereras i samhället inte heller innehåller fossilt ursprung.

AB Hallstahem är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Hallstahammar kommun, som ligger ca 20 km nordväst om Västerås. Det är kommunens största fastighetsägare och därmed en angelägenhet för kommunen i stort och en viktig spelare på bostadsmarknaden.

Tillsammans har VafabMiljö, Mälarenergi och Hallstahem startat ett samverkansprojekt som fokuserar på konsumenters beteende kopplat till sopsortering och avfallshantering. Samverkansprojektet ska undersöka hur man kan påverka konsumenters beteende genom bland annat information och coachning, för att på så sätt minska CO2-utsläppen från förbränningsanläggningen. Inom detta projekt söker de nu två studenter som kan undersöka ämnet djupare genom en uppsats eller exjobb på masternivå.

Vad blir mina uppgifter?

Som uppsatsskrivande student får du en nyckelroll i samverkansprojektet. Om du når goda resultat kan idéerna implementeras i stor skala – du får verkligen möjligheten att påverka!

Uppdraget är preliminärt planerat i fyra faser, som du kan vara med och justera i den inledande planeringen:

 1. Utvärdera aktuella beteenden för återvinning genom t.ex. plockanalyser (kvantitativt) och intervjuer med konsumenter (kvalitativt).
 2. Identifiera lämpliga åtgärder och förändringar som skapar förståelse och leder till ändrat beteende (både kvalitativt och kvantitativt)
 3. Genomför åtgärder och förändringar genom bl.a. coachning av konsumenterna (både kvalitativt och kvantitativt)
 4. Utvärdera effekten genom t.ex. plockanalyser (kvantitativt) och intervjuer med konsumenter (kvalitativt).

Resultaten ska sammanställas i en rapport som kan utgöra en del eller hela inlämningen för uppsatsen samt ett redovisningsseminarium för de tre involverade parterna VafabMiljö, Mälarenergi och Hallstahem.

Projektgruppen är mån om att undersöka detta tema tvärvetenskapligt med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Därför söker de två studenter som helst har olika studieinriktningar och perspektiv (ingenjör/naturvetare och beteende-/samhällsvetare). Du kan söka uppdraget tillsammans med en uppsatspartner, eller söka individuellt och bli matchad med en.

Du får

 • Bli en del av ett samverkansprojekt där flera samhällsaktörer gått samman för att lösa en av våra stora hållbarhetsutmaningar
 • Arbeta i team och med god handledning av experter på VafabMiljö och Mälarenergi
 • Möjligheten att göra skillnad genom att skapa en metod som sedan ska implementeras i tolv kommuner

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du

 • Är intresserad av återvinning, avfallssortering och energifrågor
 • Är intresserad av konsumentbeteende, hållbarhet och beteendeförändringar
 • Arbetar strukturerat och engagerat och trivs med att ta egna initiativ
 • Läser en uppsatskurs om 30 hp under vårterminen 2020. Uppdraget kan passa en mängd olika studieinriktningar, men antagligen är du naturvetare (civilingenjör, miljövetenskap, geovetenskap etc) eller samhällsvetare (beteendevetenskap, sociologi, miljövetenskap, pedagogik, psykologi etc)

Villkor

Omfattning: Uppsats eller ex-jobb på masternivå, 30 hp på heltid.
Arbetsplats: VafabMiljös och Mälarenergis kontor i centrala Västerås med viss möjlighet att arbeta på distans. Delar av arbetet kommer också att utföras på plats i Hallstahammar.
Handledning: Du introduceras och handleds av Marianne Allmyr (Mälarenergi) och Johanna Olsson (VafabMiljö) och du behöver även en akademisk handledare från ditt lärosäte.
Ersättning:Det kommer att utgå ersättning om 10 000 SEK/person för färdigställd och godkänd uppsats.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!