Skriv uppsats om hur hållbarhetsfrågorna utvecklas i Sverige med The New Division!

Vilken syn har svenska företag på sitt eget hållbarhetsarbete? En spännande fråga som du i höst kan få vara med och svara på tillsammans med The New Division! För tredje året i rad söker de nu två masterstudenter som tillsammans med dem vill ta fram underlaget till årets rapport “Hållbarhetsfokus”. Du får tillgång till en mängd unik historisk data med möjligheten att skriva en uppsats som kan bidra till samhällsdebatten! Du står även som medförfattare samt får vara med på lanseringen av rapporten i början av nästa år.

The New Division och rapporten

The New Division är en strategi- och kommunikationsbyrå som passionerat arbetar med hållbarhet. De hjälper företag och organisationer att bli mer hållbara – och att berätta om det. 2015 tog de fram bildspråket för FN:s 17 Globala mål, ett visuellt kommunikationssystem som idag används världen över. Att göra komplexa hållbarhetsfrågor lättare att förstå, är en av deras största drivkrafter. Med hjälp av strategi, design och copywriting förenklar och förstärker de sina kunders hållbarhetsarbete och inspirerar andra.

The New Divison har publicerat två Hållbarhetsfokus-rapporter, den första 2019 och den andra i början av 2020, för att kartlägga vilka hållbarhetsutmaningar och trender som påverkar svenska företag. Frågor som enkäten berör handlar exempelvis om att organisationerna ska rangordna vilket av listade alternativ som de tror kommer vara den största drivkraften för att lösa våra gemensamma hållbarhetsutmaningar eller ta ställning till vilken grad olika interna och externa utmaningar försvårar hållbarhetsarbetet.

Genom att fortsätta uppdatera rapporten årligen blir det en spännande kartläggning över vilka möjligheter, utmaningar och trender som beslutsfattare inom näringslivet, politiken, offentlig sektor, akademin och den idéburna sektorn ser. Extra intressant till höstens undersökning blir att se hur covid-19 pandemin har påverkat hur svenska företag ser på sitt hållbarhetsarbete.

Vad blir mina uppgifter?

Som uppsatsskrivande student får du en nyckelroll i arbetet med rapporten ”Hållbarhetsfokus”, framförallt av insamlingen och analysen av den kvantitativa delen av studien. Uppdraget består av tre faser där du i första fasen, tillsammans med The New Division, designar studiens upplägg och innehåll. Vilka frågor ska ställas? I den andra fasen samlar du in data genom att identifiera respondenter, distribuera undersökningen och arbeta för att få in så många svar som möjligt. Dessutom förbereder ni analysfasen och hur resultaten ska presenteras. Uppdragets tredje fas består av analys, sammanställning och slutpaketering.

För att lyckas väl med uppdraget på The New Division bör ni vara två personer. Vi ser gärna att du söker tillsammans med en uppsatspartner, men har du inte hittat någon ännu så försöker vi matcha dig med en annan student som också skriver uppsats.

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du

  • Är intresserad av hållbar utveckling och hur olika aktörers ser på sin roll i utvecklingen
  • Är intresserad av kvantitativ dataanalys och samhällstrender
  • Läser en uppsatskurs om 30 hp under höstterminen 2020 och vill få tillgång till ett spännande dataset som sträcker sig 2 år tillbaka. Uppdraget kan passa en mängd olika studieinriktningar.
  • Gillar att ta dig an nya utmaningar och leta nya lösningar.
  • Arbetar flytande på både svenska och engelska.

Villkor

Omfattning: Uppsats eller ex-jobb på masternivå, 30 hp på heltid.
Arbetsplats: Till största delen på distans med löpande avstämningar med The New Division, på kontoret i centrala Stockholm eller digitalt.
Handledning: Du introduceras och handleds av The New Divisions projektledare och behöver även en akademisk handledare från ditt lärosäte.

Kontaktperson

Namn: Victoria Hellsten, Sustainergies

Email: victoria@sustainergies.se

Gå direkt till ansökan

ANDRA AKTUELLA UPPDRAG

Extrajobb
Hela Sverige
Se alla uppdrag

Ansök nu!

Vi ser fram emot att lära känna dig bättre!

Gå direkt till ansökan

Deadline: Tillsätts löpande

Vi ser fram emot din ansökan