Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Skapa en förståelse för hur miljön påverkas av industrin

Om du vill vara med att bidra till en bättre miljö så är industrin rätt område att verka inom – 32 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kommer från våra industrier. Nu vill Industrienheten på Naturvårdsverket ha din hjälp att djupdyka i vilka tekniker och processer som används inom massa och pappersbruk, samt hur fossila bränslen används i skogsindustrin. Varmt välkommen med din ansökan!

Om Naturvårdsverket och Industrienheten

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Industrienheten arbetar med prövning, regelgivning och vägledning för att begränsa miljöpåverkan från miljöfarlig verksamhet, som förbränningsanläggningar, raffinaderier, kemisk och petrokemisk industri, pappers- och massaindustrin och järn- och stålindustrin. Enheten ger miljöjuridiskt stöd till övriga enheter på Naturvårdsverket samt ger expertstöd till Miljödepartementet, inom EU och i internationella sammanhang. Enheten samordnar Naturvårdsverkets arbete med prövningsärenden. Industrienheten är kontaktpunkt för Svenskt Näringsliv.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

Som praktikant på Industrienheten består ditt uppdrag av två delar. Den ena delen är att sammanställa uppgifter om vilka tekniker och processer som används vid massa och pappersbruk, såväl själva produktionsprocesserna som reningsutrustning för vatten och luft. Den andra delen innebär att genomföra en kartläggning av användning av fossila bränslen inom skogsindustrin, i vilka processer de används och i hur stora mängder.

Arbetet innebär att samla in uppgifter från tillståndsansökningar, miljörapporter och liknande samt vid behov även genom direkt kontakt med företagen. Uppgifterna sammanställs sedan systematiskt så att det går att jämföra olika företag i branschen. Syftet är att sammanställningen ska ge en överblick över de tekniker och processer som används inom branschen.

Uppgiften ger dig möjlighet att förstå de processer och tekniker som finns vid massa- och pappersbruk och vilken påverkan dessa har på miljön. Det kommer också ge kunskap om olika sätt att hantera olika sorters utsläpp och andra miljöeffekter. Du kommer även få inblick i övrigt arbete som utförs på enheten.

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med en inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

  • Naturvetenskaplig eller teknisk utbildningslinje vid högskola/universitet, där det är meriterande med kemi- eller miljöteknisk inriktning.
  • Som person är du systematisk, noggrann och självgående.

Villkor

Praktikperiod: Start flexibelt under våren 2022, praktik under en halv termin (15 hp) är att föredra, men önskemål om annan omfattning kan anges i din ansökan.
Placering: Dina handledare befinner sig i Stockholm varpå det är mycket fördelaktigt att genomföra praktiken där, men du är även välkommen till kontoret i Östersund samt utföra praktiken digitalt
Handledning: Du handleds av en av Naturvårdsverkets handläggare
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

Ansökan

Vi rekryterar kompetensbaserat – och som en del i det arbetet behöver du inte skicka in ett personligt brev. Du kommer istället svara på text-frågor som komplement till ditt CV. Ansökan görs via Naturvårdsverkets hemsida dit du kommer när du klickar på “Ansök”

Lycka till!

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!