Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Självgående studentkonsult till uppdrag för Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne önskar skapa en uppdaterad och samlad bild över vilka vindkraftsverksägare som finns i länet. Som studentkonsult får du ta dig an uppdraget och genom intervjuer samla in information som möjliggör samverkan och skapar förståelse, för en mer stabil och effektiv vindkraftsproduktion i Skåne. 

Om Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne, bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. Länsstyrelsen fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling och arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Varje år investerar Länsstyrelsen 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa. Kontoren finns i Malmö och Kristianstad, med totalt 600 medarbetare som arbetar för visionen: “Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon”.

Uppdrag och arbetsuppgifter

I rollen får du ansvar över att kartlägga och samla in viktig information om vilka som äger vindkraftsverk i Skåne. Kartläggningen görs som en uppdatering av ett projekt som tidigare genomförts kopplat till s.k. repowering, det vill säga generationsskifte av vindkraft. I Skåne byggdes vindkraften ut tidigt i vindkraftens utveckling. Ägandeformerna var då i större utsträckning kopplade till mindre aktörer, än vad de stora moderna anläggningarna som byggs idag. Genom att undersöka och kontakta skånska verksägare möjliggörs samverkan och förståelse, för en mer stabil och fortsatt effektiv vindkraftsproduktion. Även kontakt med de skånska kommunerna krävs eftersom de utövar tillsyn på vindkraftverk och parker.

De konkreta uppgifter som ingår i rollen är att:

  • Kontakta, boka in och genomföra intervjuer med kommuner och verksägare
  • Sammanställa den information som framkommit i intervjuerna på ett tydligt och systematiskt sätt
  • Etablera en rutin mellan Länsstyrelsen Skåne och berörda kommuner för att se till att informationen uppdateras löpande vid förändringar av ägandeskap

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan – för att trivas och lyckas väl i rollen tror vi att det är viktigt att du har:

  • Pågående akademiska studier inom Miljövetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomi, Juridik eller motsvarande
  • Ett intresse för energi- och vindkraftsfrågor
  • Erfarenhet av intervjuteknik
  • Erfarenhet av att sammanställa större mängd information på ett tydligt och systematiskt sätt
  • Känner dig bekväm med uppsökande kontakt och kalla samtal (du kommer att ha kontakt med både kommuner och vindkraftsägare i rollen)
  • Flytande språkkunskaper i både svenska och engelska
  • De personliga egenskaper som vi tror är viktiga för rollen är; relationsbyggande och självgående

Villkor

Arbetsplats: Rollen utgår från Malmö/Skåneregionen och du bör därför vara bosatt i området. Viss möjlighet till distansarbete.
Omfattning: Detta är en timanställning på 50 %, alternativt en timanställning på 25%, under 4 månaders tid (september till december 2022) och är anpassad för att kunna kombineras med studier.
Ersättning: Marknadsmässig timlön och anställning som studentkonsult via Sustainergies
Tillträde: Under början av september 2022.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!