Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Samla kunskap om kommande teknik med Industrienheten

I världen pågår just nu en snabb och omfattande omställning av industrin och hela samhället med målet att kraftigt minska fossila utsläpp och främja en cirkulär ekonomi. Här är din chans att bidra till det! Som ex-jobbare eller praktikant på industrienheten kommer du att få lära dig hur man på myndighetsnivå arbetar med dessa frågor samtidigt som du får bidra med din kunskap och hjälpa till i arbetet med omställningen.

Uppdragsbeskrivning

Naturvårdsverket söker två studenter med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning på sina utbildningar. Uppdraget går ut på att sammanställa kunskap om kommande teknik för att framställning av biobaserade produkter och av vätgas, samt för ett urval även vilken miljöpåverkan de kan tänkas medföra. Projekten kan delvis anpassas beroende på dina intressen och kompetenser.

Med biobaserade produkter avses produktion av bränslen eller andra produkter från restströmmar vid sågverk, massa- och pappersbruk eller annan träbaserad industri.

Vätgasframställning avser flera olika tekniker som finns eller kan komma att finnas kommersiellt framöver.

Du kommer att genomföra uppdraget genom att till störst del söka kunskap i vetenskapliga artiklar eller andra skriftliga källor och eventuellt kontakta bransch och teknikleverantörer.

Meriterande kompetenser och färdigheter

Vid urvalet kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper och drivkrafter, där vi söker dig som är initiativtagande, kommunikativ och som gärna delar med dig av dina idéer. För att lyckas väl i rollen är det även viktigt att du kan arbeta självständig och att du på ett flexibelt sätt kan planera om vid ändrade omständigheter. För detta uppdrag är det meriterande om du:

  • Studerar naturvetenskaplig eller teknisk utbildning
  • Är i slutet av din utbildning
  • Studerar du kemi, energiteknik eller andra närliggande inriktningar är det meriterande
  • Är strukturerad, analytisk och målinriktad
  • Är duktig på att ta dig an vetenskapliga texter och ta fram det viktigaste från dessa
  • Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Uppdragsformat

  • Praktik eller exjobb
  • 10-20 veckor (15-30 hp)
  • Höstterminen 2021
  • Din praktikplats/exjobb utgår från Naturvårdsverkets kontor i Stockholm men du kan arbeta på distans. Praktikuppgifter och handledning går bra att anpassa till distansarbete beroende på rådande rekommendationer gällande Covid-19. Ett fysiskt möte vid uppstart och vid enstaka tillfällen under perioden är dock önskvärt

Ansökan

Ansökan görs direkt via Naturvårdsverkets rekryteringsverktyg och innehåller både text-frågor och uppladdning av ditt CV. Observera att du inte ska använda ett personligt brev i ansökan utan motivera dig i de specifika text-frågorna. Lycka till!

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!