Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Klimatkommunikation och uppföljning av Sveriges klimatomställning

Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket visar vägen för att nå Sveriges klimatmål. Nu bjuder de in en praktikant för att delta i arbetet under hösten med särskilt fokus på klimatkommunikation och redaktionellt arbete med enhetens årliga trendrapport. Här får du handledas av experter och bygga unika erfarenheter som kopplar samman klimat, kunskapsspridning och kommunikation!

Om Naturvårdsverket och Klimatmålsenheten

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Sverige har som ambition att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och har satt som mål att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket visar vägen för att nå Sveriges klimatmål genom att uppföljning, analyser av trender och framtagande av scenarier och styrmedel. I deras arbete ingår också förhandlingar och rapportering inom EU och FN samt att stötta andra länder att genomföra Parisavtalet. Under hösten 2022 har enheten stort fokus på att slutföra leveranser inom ramen för arbetet med att publicera Sveriges officiella utsläppsstatistik.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

Klimatkommunikation är ett viktigt verktyg för att sprida kunskap om Sveriges klimatmål och omställningen som krävs. Som praktikant på Klimatmålsenheten kommer du att få erfarenhet av olika sätt att arbeta med klimatkommunikation för att tillgängliggöra och sprida kunskap. Du kan till exempel få:

 • Samarbeta med kollegor på enheten samt kommunikatör och webbredaktör i utveckling av Naturvårdsverkets webbplats
 • Bidra med innehåll till inlägg på sociala medier
 • Stötta planering och genomförande av webbinarier
 • Arbeta med redaktionellt arbete i en av enhetens årliga rapporter om den svenska klimatomställningen

Utvecklingsmöjligheter

Som praktikant ingår du i det dagliga arbetet på Klimatmålsenheten och får insyn i arbetet med klimatomställningen i Sverige och internationellt. Dessutom kommer du att få värdefull erfarenhet av att arbeta med experter för att kommunicera och tillgängliggöra målgruppsanpassad kunskap, samt förståelse för hur det är att arbeta i en statlig myndighet.

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygade om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

 • Stort intresse för klimatarbete, policy och måluppföljning.
 • Relevanta studier inom Miljövetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora med fokus på hållbarhet eller klimat. Det är meriterande om du studerar på avancerad nivå.
 • God kunskap av att arbeta i Excel och Word för figur- och texthantering
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Studier eller andra erfarenheter av kommunikationsarbete, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller skrivande är meriterande.
 • Som person bör du vara handlingskraftig, kommunikativ och samarbetsorienterad
 • Möjlighet att genomföra uppdraget som en CSN-berättigad praktik inom ramen för dina studier

Villkor

Praktikperiod: Hösten 2022, praktik under en hel termin (30 hp)
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm med möjlighet att arbeta delvis på distans
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Klimatmålsenheten
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och ska genomföras inom ramen för dina studier

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!