Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Kartlägg fastigheter och miljöpåverkan för Naturvårdsverket

Är du nyfiken på hur Naturvårdsverket arbetar för att minska sina fastigheters miljöpåverkan? För dig som gillar research och vill få erfarenhet från offentlig förvaltning ges nu möjlighet till ett utvecklande extrajobb hos Naturvårdsverkets fastighetsenhet.

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Myndigheten har kontor i både Stockholm och Östersund och en stor mångfald av olika yrkesgrupper bland sina anställda. Naturvårdsverket arbetar efter värdeorden; lyhörd, professionell och offensiv. Läs mer om studentuppdrag på Naturvårdsverket

Vilka blir mina uppgifter?

Fastighetsenheten företräder staten som fastighetsägare inom skyddade områden, exempelvis naturreservat och nationalparker. För att säkerställa att Naturvårdsverkets fastigheter uppfyller de miljökrav som finns måste relevant information samlas in, kartläggas och registreras.

Som extraanställd handläggare på fastighetsenheten blir du ett viktigt stöd i arbetet med att sammanställa information från fastighetsförvaltning och miljöledning när det gäller Naturvårdsverkets fastigheter. Du kommer att sammanställa beslutsunderlag för arbetet med att minska dessa fastigheters miljöpåverkan, samt hjälpa till med olika administrativa uppgifter. Ett exempel är att registrera fastigheter i Naturvårdsverkets fastighets- och kartsystem efter att de köpts in inför bildning av naturreservat.

Arbetet ger dig en unik inblick i hur en myndighet arbetar med fastighetsförvaltning och de miljöfrågor som finns kopplade till området. Du kommer dessutom öka dina kunskaper kring karthantering och få bättre förståelse för hur Naturvårdsverket hanterar olika beslutsärenden.

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du..

  • Trivs med research och administrativt arbete
  • Arbetar obehindrat i Officepaketet, främst i Excel
  • Erfarenhet av att arbeta i GIS är meriterande, men inget krav
  • Alla studieinriktningar är välkomna att söka, men det kan vara meriterande med bakgrund som lantmätare, samhällsplanerare, ingenjör eller motsvarande

Villkor

Arbetsplats: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm.
Omfattning: Flexibelt, cirka en dag i veckan under vårterminen med möjlighet till förlängning.
Ersättning: Du blir anställd av Naturvårdsverket. Timersättning enligt Naturvårdsverkets lönetabell.
Tillträde: Preliminärt i början av december, eller enligt överenskommelse.

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!