Denna rekrytering är avslutad

Du hittar aktuella annonser här!


1. Hjälp Återvinningsenheten att kommunicera sitt arbete

Vill du ta fram information till Naturvårdsverkets webbsidor och samtidigt fördjupa dina kunskaper inom avfall och återvinning? Genom att granska Återvinningsenhetens webbsidor och producera nya texter och figurer bidrar du till enhetens arbete med att tillgängliggöra viktig information och öka det allmänna intresset för återvinning och avfall.

Uppdragsbeskrivning

Som praktikant på Återvinningsenheten blir din huvudsakliga arbetsuppgift att granska och producera texter och statistik om avfall och återvinning. Du kommer att se över vilken information som finns på Naturvårdsverkets webbsidor idag och analysera behovet av justering och uppdatering. Under praktikperioden kommer du att fördjupa dig inom gränsöverskridande avfallstransporter, producentansvar och generell avfallshantering och utifrån detta ta fram och publicera nya texter, statistiska figurer och bilder till webben. Du kommer dessutom få insyn i enhetens dagliga arbete och bidra i olika rutinuppgifter och tillsynsärenden. Syftet med praktiken är att informera om Återvinningsenhetens arbete och göra informationen mer lättillgänglig, överskådlig och intressant för allmänheten.

Uppdraget ska genomföras som en praktik inom dina studier under våren 2019 med start i mars och omfattningen är 15 hp (10 veckor). Du kommer att vara placerad på Naturvårdsverkets kontor i Stockholm.

Vi söker dig som…

  • Uttrycker dig korrekt och lättförståeligt i text på såväl svenska som engelska
  • Har ett intresse för miljöfrågor och/eller statistik och analys
  • Har en god förmåga att ta till dig ny information
  • Trivs med att ta egna initiativ och att vara kreativ
  • Alla studieinriktningar är välkomna att söka

Denna rekrytering är avslutad

Du hittar aktuella annonser här!

Andra aktuella uppdrag

Uppsatser/exjobb för Naturvårdsverket våren 2020
Uppsatsuppdrag, Stockolm, Östersund
Deadline: 2019-10-30
Praktikplatser för ingenjörer, naturvetare, m.fl. hos Naturvårdsverket
Praktik, Stockholm, Östersund
Deadline: 2019-10-30