Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Hjälp allmännyttiga bostadsföretag att bli klimatsmarta

Alla behöver vi bo bra. Inte bara tak över huvudet utan också bo smartare utifrån ett klimat- och hållbarhetsperspektiv – och det finns mycket kvar att göra! Som studentkonsult på Sveriges Allmännytta får du möjlighet att bidra till hållbar förvaltning och byggande i ett större perspektiv, genom inspirera och höja kompetensen hos de ca 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta. Samtidigt stärker du din kompetens inom projektledning, skriftlig kommunikation och får praktisera din kunskap inom bland annat energi och klimat.

Om Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag, som både lokalt och nationellt är mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen över 800 000 bostäder. Sveriges Allmännytta stödjer medlemmarna i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information. De ska också verka för att ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten. Sveriges Allmännytta har både modiga ambitioner och en nyckelroll i att hjälpa medlemmarna att integrera hållbarhet i alla delar och därmed göra allmännyttan till förebild i fastighetsbranschen. Läs mer här om du är nyfiken.

Vad blir mina uppgifter?

Som ett led i att hjälpa sina 300 medlemsföretag med både inspiration och kompetens i olika hållbarhetsfrågor tar Sveriges Allmännytta bland annat fram skriftliga guider/vägledningar. Det är här du kommer in i bilden! Din huvuduppgift blir att leda arbetet med att ta fram ett antal skriftliga guider/vägledningar som hjälper organisationens medlemmar i vardagen, där de första tre kommer beröra fossilfria drivmedel, vindkraft och laddstationer. Det handlar alltså om att samla in fakta, sammanställa och sedan författa dessa guider på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt.

Du kommer även få hjälpa till med liknande arbetsuppgifter, som till exempel att fånga upp och kommunicera goda exempel från medlemmar. Sveriges Allmännyttas klimatexpert Gabriella Castegren kommer vara din kontaktperson men uppdraget ger dig möjligheten att jobba med många andra hållbarhetsexperter och intressenter.

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du

  • Har stort engagemang för hållbarhetsfrågor kopplat till fastighetsbranschen i allmänhet och allmännyttiga bostadsföretag i synnerhet
  • Har relevanta förkunskaper inom energi, klimat och energisystem
  • Leder dig själv och tar alltid stort ansvar för att komma framåt och åstadkomma resultat
  • Tycker om skriva och anpassa budskap, text och form till olika målgrupper
  • Trivs med ett flexibelt arbetssätt där du arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra
  • Är öppen och prestigelös för olika uppgifter och sammanhang
  • Arbetar flytande på svenska

Villkor

Arbetsplats: Inledningsvis arbeta från Sveriges Allmännyttas kontor i Stockholm, efter hand mer flexibelt arbete med regelbundna avstämningar.
Omfattning: 4-8 timmar i veckan fram till sommaren 2020.
Ersättning: Marknadsmässig timlön, Sustainergies är arbetsgivare
Tillträde: Mitten av november.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!