Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Gör plast till en mindre last med nationell plastsamordning

Gör praktik hos Naturvårdsverket och bidra till nationell plastsamordnings mål om hållbar plastanvändning. En hållbar plastanvändning innebär att plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med minimalt läckage. För att nå dit behöver vi se till att plasten används mer resurseffektivt och anpassas för att ingå i en cirkulär ekonomi, så att vi minimerar miljö- och klimatpåverkan, minskar nedskräpning och spridning av plast till naturen. Välkommen att bidra till detta viktiga arbete!

Om Naturvårdsverket och nationell plastsamordning

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Naturvårdsverket ansvarar för den nationella plastsamordningen som ska vara en drivande och samlande kraft för att Sverige ska uppnå en hållbar plastanvändning. I arbetet ingår att bygga upp, samla in och sprida kunskap samt främja dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Detta görs genom webbinformation, nyhetsbrev, seminarier, konferenser och möten. Ökad kunskap och samverkan ska underlätta och stärka aktörers arbete med att bidra till miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål. Ta reda på mer om hållbar plast här!. Nu har du möjlighet att som praktikant bidra till arbetet under hösten 2022!

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?

Nationell plastsamordning söker dig som genom praktik eller exjobb vill vara en del av arbetet med att samla in och sprida kunskap om hållbar plastanvändning. Insamling av information och kunskapsspridning sker främst genom Naturvårdsverkets webbsida men även genom att ta fram kommunikationsmaterial och genomföra olika typer av kommunikationsinsatser såsom workshops och webbinarium. Som praktikant/exjobbare får du bidra till plastarbetet i stort, exempelvis genom att sammanställa befintligt kunskapsunderlag om plast och mikroplast för användning internt eller för extern spridning till aktörer som näringsliv, kommuner, regioner, forskare och andra myndigheter.

Utvecklingsmöjligheter

Genom en praktik/exjobb hos nationell plastsamordning får du ökad kunskap om hållbar plastanvändning och möjlighet att prova på en rad olika typer av arbetsuppgifter inom området. Du får erfarenhet av myndighetsarbete, insikt i och erfarenhet av kommunikation ur ett myndighetsperspektiv samt möjlighet att genomföra olika samverkansmöten, workshops och webbinarium.

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygade om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

  • Pågående studier inom miljövetenskap, naturvetenskap eller hållbarhetsområdet
  • Tidigare kunskap om plast eller mikroplast är meriterande
  • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
  • Som person är du självständig och driven samt har en god analytisk förmåga
  • Möjlighet att genomföra uppdraget som en CSN-berättigad praktik inom ramen för dina studier

Villkor

Praktikperiod: Hösten 2022. Praktik under hel termin (30 hp) är önskvärt men även praktik under halv termin (15hp) är möjligt.
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm eller Östersund, alternativt på distans.
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Naturvårdsverket
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!