Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Extrajobb om urbana ekosystemtjänster

De urbana ekosystemtjänsterna blir allt viktigare i en värld där fler och fler bor i städer. Nu kraftsamlar Sveriges ledande aktörer för att utveckla och sprida kunskaper och metoder. Därför grundades 2018 föreningen C/O City som en samlande kraft. Nu kan du bli deras projektkoordinator – spindeln i nätet – som engagerar nya aktörer och sprider de senaste rönen.

Om du inte hört talas om C/O City sen tidigare

Föreningen C/O City bildades 2018 och har sitt ursprung i ett projekt med samma namn som drevs under åren 2011-2017 med finansiering från Vinnova och ingående parter. Projektet blev väldigt lyckat och en förening bildades för att kunna föra vidare insikter, resultat och metoder från projektet. Föreningens syfte är att förvalta och vidareutveckla kunskap inom området urbana ekosystemtjänster, såväl nationellt som internationellt. Ambitionen är att höja kunskapen om och utveckla metoder för urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom samhällsbyggnadssektorn, såsom byggföretag, konsulter och arkitekter, fastighetsägare, branschföreningar, kommuner, akademi och statliga myndigheter. Det långsiktiga målet är att bidra till att ekosystemtjänster integreras i allt samhällsbyggande för att bidra till en mer hållbar stadsutveckling, vilket inte minst möter FN:s globala hållbarhetsmål.

Till föreningen C/O City har redan drygt 25 av de främsta aktörerna inom ekosystemtjänster anslutit som medlemmar. Några av dessa är Stockholm stad, White arkitekter, Sollentuna, Huddinge och Värmdö kommuner, WSP Sverige AB, U&We, KTH, Albaeco. Verksamheten fokuserar på att bidra till nya kunskaper och metoder, kunskapsspridning, synliggöra urbana ekosystemtjänster samt arrangera konferenser, seminarier och kurser. Föreningen vill bli den självklara mötesplatsen och kunskapsplattformen inom området!

Vad blir mina uppgifter?

Som projektkoordinator kommer du bli navet för arbetet med C/O City och stötta styrelsen och dess arbetsgrupper. Du kommer ha två huvuduppgifter inom ditt uppdrag: medlemsvärvning och kommunikation.

Eftersom intresset för urbana ekosystemtjänster växer kraftigt blir en av dina viktigaste uppgifter att möjliggöra för fler att blir medlemmar i föreningen och deltar i dess aktiviteter. Det gör du genom att kontakta kommuner, företag och andra organisationer som skulle kunna vara intresserade via mail och telefon. Dessutom stöttar du dem i deras beslutsprocess och inträde i föreningen.

Du kommer att vara med att driva och utveckla föreningens arbete med att bli den ledande kunskapsplattformen genom att kommunicera de senaste rönen, metoderna och aktiviteterna via hemsida och nyhetsbrev. Du får en redaktörsroll och har stora möjligheter att själv utforska ämnet. Dessutom arbetar du vid behov med andra delar av verksamheten eftersom du blir en viktig del av ett litet team som samarbetar för att tillsammans nå sina mål.

Vem vi söker

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du:

  • Är intresserad av urbana ekosystemtjänster.
  • Gillar att vara produktiv och självständig, att organisera och prioritera ditt eget och andras arbete med en smart och genomtänkt strategi.
  • Har en relevant studiebakgrund, exempelvis samhällsplanering, landskapsarkitektur, ekologi, miljövetenskap, miljöekonomi, miljöingenjör, med mera.
  • Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikation och försäljning eller medlemsvärvning.
  • Arbetar flytande på både svenska och engelska.

Villkor

Arbetsplats: Från någon av medlemsorganisationernas kontor i centrala Stockholm med viss möjlighet till arbete från valfri plats.
Omfattning: Timanställning enligt överenskommelse, ca 12 h/vecka 1 februari – 30 juni.
Ersättning: Marknadsmässig timlön, Sustainergies är arbetsgivare.
Tillträde: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt och gärna från mitten av januari 2019.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!