Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Examensarbete inom omställningen till ett fossilfritt flyg

Är du masterstudent inom en civilingenjörsutbildning eller miljövetenskap och ska skriva ditt examensarbete i höst? Vill du i samband med det ta del av och påverka det spännande arbetet som rör elflyg och hållbarhetsutvecklingen inom flygindustrin? Då är det här ett uppdrag för dig! Nu kan du göra ditt examensarbete på Naturvårdsverkets Industrienhet och på så sätt få en unik inblick i miljöfrågor för flygplatser och omställningen till ett fossilfritt flyg.

Uppdragsbeskrivning

Att nå ett fossilfritt flyg innebär inte enbart en omställning till andra bränslen utan även till andra flygplanstyper och en ny form av resande. Små elflygplan förväntas komma in på marknaden som erbjuder kostnadseffektiva resor för korta distanser. Introduktionen av elflyg kommer att påverka hela flygbranschen, inklusive flygplatserna och deras miljöpåverkan.

Naturvårdsverkets industrienhet arbetar bland annat med vägledning och miljöprövning av flygplatser. De vill utreda vad en introduktion av elflyg får för effekter för svenska flygplatsers miljöpåverkan. De ser framför sig att vissa av effekterna är positiva, exempelvis alstrar elflyg lägre bullernivåer än konventionellt flyg. Men det kan även finnas negativa effekter. Ett ändrat resmönster påverkar trafikeringen på flygplatserna och så även transporter till och från flygplatserna. Effekten på miljökonsekvenserna kan även vara olika för små, medelstora och stora flygplatser.

Under tiden på Naturvårdsverket kommer du att få inblick i miljöfrågor för flygplatser och kunskap om svensk miljölagstiftning. Naturvårdsverket kan tillhandahålla underlag från flygplatsers miljöprövning och uppgifter från flygplatsers miljörapporter. Utifrån det materialet får du bedöma och beskriva effekten av en omställning till elflyg för olika miljökonsekvenser, och resultatet ska sedan kunna sammanställas i en rapport.

Meriterande kompetenser och färdigheter

  • Examensarbete på masternivå. Civilingenjör (inom t.ex. samhällsbyggnad, miljö, farkostteknik eller industriell ekonomi med hållbarhetsinriktning) eller miljövetenskap
  • Kunskaper om miljökonsekvenser av industriell verksamhet inklusive buller
  • God förmåga att dra slutsatser från omfattande material
  • God förmåga att se samband i komplexa verksamheter
  • Van vid självständigt arbete
  • Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Uppdragsformat

  • Examensarbete/exjobb
  • 20 veckor
  • Startdatum 1 september 2021
  • Naturvårdsverket har kontor i Stockholm och Östersund men arbetet kan anpassas helt eller delvis till distans beroende på rådande rekommendationer gällande Covid-19.

Ansökan

Ansökan görs direkt via Naturvårdsverkets rekryteringsverktyg och innehåller både text-frågor och uppladdning av ditt CV. Observera att du inte ska använda ett personligt brev i ansökan utan motivera dig i de specifika text-frågorna. Lycka till!

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!