Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Lär dig om management och ledarskap på myndighet

Har du ett brinnande intresse för management, ledarskap, förändringsarbete och verksamhetsutveckling? Då kommer praktiken med en av Energimyndighetens avdelningschefer vara en unik chans att få följa med och delta i både strategiskt och praktiskt arbete under hösten. Ett av målen är att du ska bidra med egna perspektiv och idéer, vågar du försöka? 

Om Energimyndigheten

Energimyndigheten, med drygt 400 anställda, arbetar på uppdrag av regeringen för ett hållbart energisystem. Det kan innebära en mängd olika uppgifter inom både forskning, innovation, samhällsinformation och policy. Arbetet kan delas in i en styrande roll kopplad till kontroll och styrmedel, en stödjande roll kopplad till exempelvis att bevilja stöd till forskning och innovation samt en expertroll kopplad till analyser rapporter och information till både allmänheten och regeringen. Genom allt detta arbete ska myndigheten leda energiomställningen in i ett modernt och hållbart fossilfritt välfärdssamhälle.

Energimyndigheten är organiserad i fem stycken avdelningar med ett antal enheter under respektive avdelning. Inom avdelningen för Resurseffektivt samhälle samlas en stor bredd av frågor rörande svensk industri, tillväxt, bebyggelse, företagande med mer. För att kunna möta denna bredd av hållbarhetsutmaningar och genomföra regeringens energipolitik krävs ett väl utvecklat ledningsarbete och ständig förbättring, ett arbete som du nu kan få delta i som praktikant.

Uppgifter och erfarenheter under praktiken

Som praktikant för Lena Callermo, avdelningschef för Resurseffektivt samhälle, kommer du att få delta i det dagliga arbetet med verksamhetsuppföljning, planering och utveckling. Du kan exempelvis få kartlägga idéer och förslag till framtida aktiviteter inom avdelningens olika enheter. Dessutom kommer du att delta i förändringsarbetet kopplat till avdelningens organisering och drift, för att ytterligare stärka myndighetens möjligheter att genomföra regeringens politik inom energi och hållbar utveckling.

Lena Callermo kommer att vara din handledare och mentor under praktikperioden. Ett av målen är att du ska bidra med nya perspektiv och idéer i ert samarbete. Utifrån dina spetskompetenser och intressen kommer ni också att utforma ett eget projekt för dig att fördjupa dig i och utföra löpande under praktikperioden.

Praktikplatsen kommer att ge dig en unik insyn i lednings- och utvecklingsarbetet i offentlig sektor och arbetet med att omsätta regeringens energipolitik. Din arbetsplats kommer främst att vara på Energimyndighetens kontor i Eskilstuna men du kan också arbeta på distans ca. en dag/vecka.

Kompetenser och färdigheter

För denna roll finns det många erfarenheter som kan bidra till relevanta kompetenser och färdigheter. Vi söker främst dig som:

  • Har stort intresse för management, ledarskap, förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Utbildning inom management, juridik, personalvetenskap, offentlig förvaltning eller företagsekonomi är meriterande.
  • Har god förståelse för hållbarhet utifrån ett bredare samhällsperspektiv.
  • Är initiativtagande, kommunikativ och som gärna delar med dig av dina perspektiv och idéer
  • Har god analytisk förmåga och vana vid systematiskt arbete
  • Arbetar flytande på både svenska och engelska.

Villkor

Praktikperiod: Hösten 2020 från terminsstart, föredragsvis 20 veckor (30 hp).
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom dina studier.
Arbetsplats: Energimyndighetens kontor i Eskilstuna.
Handledning: Du handleds och planerar ditt arbete tillsammans Lena Callermo, avdelningschef för Resurseffektivt samhälle.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!