Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Bidra till en hållbar finanssektor med en praktik på U&We

“Det här är en fantastisk möjlighet att få vara med och stärka kompetensen inom U&We i ett högaktuellt område – att stödja företag för att bidra till en hållbar finansiell sektor”, så säger din framtida handledare, en erfaren konsult på U&We. Till hösten vill de välkomna dig med stort intresse för klimat och finans, som vill testa på rollen som hållbarhetskonsult i ett litet team som jobbar med stora frågor!

Om U&We

U&We jobbar med hållbarhetsdriven affärsutveckling och stöttar sina kunder i deras miljö- och hållbarhetsarbete. De vill bidra positivt till samhället genom att vara en ”Catalyst for Good Business” och de arbetar för att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Tack vare deras tjänster kan fler företag bli medvetna om sitt ekologiska fotavtryck, identifiera strategiska hållbarhetssatsningar och öka sin kunskap om hållbar utveckling.

På U&We jobbar konsulter med många olika bakgrunder och kompetenser, med erfarenheter som sträcker sig från internationella finansbranschen, till organisationsutveckling och miljö- och utvecklingsprojekt i Brasilien. Som byrå är U&We starka inom livsmedelssektorn, bygg och infrastruktur samt inom rapportering och klimatberäkningar för bank och börsbolag.

Vad blir mina arbetsuppgifter?

U&We tar emot praktikanter varje termin som en del av sitt team och du kommer därför ha en snabb startsträcka för att komma in i verksamheten. Under praktiken får du testa på rollen som hållbarhetskonsult och delta i olika kundprojekt hos U&We, framförallt de som rör gränssnittet mellan klimat och finans. Under hösten kommer stort fokus ligga på att hjälpa bolag med rapportering av klimat och hållbarhetsdata enligt TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), Science Based Targets, CDP (Carbon Disclosure Project) med flera.

Du kommer även jobba med EU taxonomi – ett helt nytt regelverk på EU-nivå som syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar – där bolag i höst kommer behöva stöttning i hur de ska rapportera verksamhetsåret 2021. Konkret kan arbetsuppgifter handla om löpande stöttning i kundprojekt, sammanställning av underlag, kontakt med potentiella samarbetspartners, förbereda och skapa seminarier och blogginlägg för kunskapsdelning, för att nämna några.

Utifrån ditt intresse och U&We:s behov sätter du och din handledare en plan för dina huvudsakliga ansvarsområden, men du kan räkna med att få testa på att arbeta i många olika projekt!

Vad kan en praktik på U&We erbjuda mig?

• En möjlighet att få vara med att öka kompetensen hos U&We i ett högaktuellt område – hållbarhet i finanssektorn.
• Att testa på att jobba som hållbarhetskonsult, i ett litet team av konsulter med expertis inom en bredd av områden där du verkligen blir en del av verksamheten och se processen från start till leverans.
• Möjlighet att delta i projekt, inte bara inom klimat och finans, utan andra branscher eller områden utifrån intresse såsom biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, hållbar mat mm.

Är denna praktik en bra match för mig?

För att trivas och utvecklas under praktiken ser vi att du:
• Är genuint nyfiken på rollen som hållbarhetskonsult
• Har ett stort intresse för områden som rör klimat och finans
• Har grundläggande förståelse för terminologi och koncept inom företagsekonomi och finans, via studier eller andra erfarenheter
• Tycker om att kommunicera kunskap och insikter på ett pedagogiskt och inspirerande sätt i tal och skrift.
• Arbetar flytande på svenska, i både tal och skrift

Som person är du:

• Självgående
• Nyfiken
• Flexibel

Villkor

Praktikperiod: Hösten 2021, praktik under en hel termin (30 hp) är att föredra men har du ett annat förslag – berätta i ansökan!
Arbetsplats: U&We:s kontor i Stockholm och på distans hemifrån.
Handledning: Du handleds av en av U&We:s erfarna konsulter.
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.
Om rekryteringsprocessen: Vi på Sustainergies vill skapa en god upplevelse för dig som kandidat, därmed går vi igenom alla inkomna ansökningar efter sista ansökningsdag samt begär inte in personligt brev. Du får istället svara på frågor kopplade till kraven för rollen (klicka på “Gå direkt till ansökan” för att se dessa). Lägg ned engagemang i svaren då de ligger till grund för bedömningen av din ansökan.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!