Om mentorskapet
Deltagare berättar
Uppstart 2012
Mer information

Ansök redan nu


Programmet riktar sig till hållbarhetsintresserade studenter, oavsett studieinriktning, som vill jobba med… Läs mer »


Våra mentorer ska ha erfarenhet inom hållbarhetsområdet, drivas av starka värderingar… Läs mer »

Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar kring programmet? Tveka inte att kontakta oss!
mentor.skane[at]sustainergies.se
+46 (0)706-768 007 (Sandra)

Hållbart Mentorskap

Hållbart Mentorskap är Sustainergies mentorskapsprogram där engagerade studenter får egna mentorer som har erfarenhet av arbete inom hållbarhetsområdet. Målet för Hållbart Mentorskap är att varje deltagare ska utvecklas som person och i sin professionella roll!
Under 2015/16 pågår ett program i Skåne, med stöd av Kraftringen och Region Skåne.

Du får

  • En egen mentor/student
  • Introducerande utbildning
  • Löpande avstämningar
  • Tre gemensamma inspirationsträffar
  • Personligt arbetsmaterial
  • 9-11 st träffar med din mentor/student

Skapa förändring?
Hållbart Mentorskap är utformat för att hjälpa dig bli en stark förändringsagent. Programmet har funnits sedan 2011 och följer en tydlig struktur där du som deltagare får stöd och inspiration genom hela mentorskapsåret.

Tidslinje

Vid programmets start i oktober hålls en introducerande utbildning där studenter och mentorer träffas var för sig. Därefter arrangeras gemensamma träffar för hela gruppen: en uppstartsträff (i oktober), en inspirationsträff (i januari) samt en avslutningsträff (i juni). Utbildning, uppstartsträff och avslutningsträff sker på kvällstid (ca 3 h) och inspirationsträffen sker under en heldag (helg, 10:00 – 16:00).

Vad kostar det?
En studentplats i programmet är värderad till 20 000 kr, men som antagen student eller mentor får du platsen finansierad av Sustainergies och våra partners – programmet är alltså helt kostnadsfritt för samtliga deltagare. Eventuella resekostnader till våra gemensamma träffar samt till dina individuella träffar med din mentor/student ersätts inte.